Aktiespararna

Bank of England lämnar styrräntan som väntat oförändrad

Av Finwire/Redaktionen
21 mars 20241 min lästid
Bank of England låter räntan ligga.
Bank of England lämnar styrräntan som väntat oförändrad vid 5,25 procent.

Beslutet fattades med röstsiffrorna 8-1. En ledamot ville sänka till 5%.

Centralbanken uppger att inflationen är fortsatt förhöjd.

"Penningpolitiken kommer behöva förbli restriktiv under tillräckligt lång tid för att inflationen varaktigt ska återgå till målet på 2 procent på medellång sikt", uppger Bank of England.

Centralbankens penningpolitiska kommitté, MPC, är fortsatt berett att justera penningpolitiken när ekonomiska data motiverar det för att varaktigt återföra inflationen till målet på 2%.

MPC kommer därför att fortsätta att noga övervaka indikationer på ihållande inflationstryck och motståndskraft i ekonomin som helhet, inklusive en rad mått på den underliggande stramheten i arbetsmarknadsförhållandena, lönetillväxt och tjänsteprisinflation.

"På grundval av detta kommer kommittén att fortsätta att se över hur länge bankräntan bör ligga kvar på sin nuvarande nivå", skriver Bank of England.

Dela med dig