Aktiespararna

Banken: Uppsida på 60% hos småspararfavoriten

Av Eric Emanuelsson
8 augusti 20233 min lästid
Från vänster: Kursgraferna för Hexagon och Nibe har inte varit särskilt roliga under de senaste månaderna. .
Swedbank har kommit med en ny uppdatering av sin Fokusportfölj. Där framgår det att banken ser en uppsida på hela 60% i Nibe och nästan 47% i Securitas.

I tisdagens uppdatering av Swedbanks Fokusportfölj görs inga förändringar bland innehaven, men det som kan vara intressant är att titta på vilka aktier banken ser högst uppsida ut.

Den aktien som toppar listan är Nibe.

En aktie som haft det jobbigt på slutet och är back över 20% under de senaste tre månaderna.

I skrivande stund kostar en aktie cirka 90 kronor och Swedbank har en riktkurs på 145 kronor. Det ger en uppsida på hela 60%.

”Nibe är högt värderad, men givet dess exponering och tvåsiffriga försäljnings- och ebit-tillväxt under överskådlig tid framöver ser vi att bolaget kontinuerligt växer in i värderingen. Vår riktkurs på 145 kronor implicerar P/E 50x 2023e, men denna faller till P/E 25x 2027e, vilket vi finner rimligt”, skriver Swedbank.

Historiskt låg värdering

Nummer två på listan är Securitas.

I dag kostar en aktie 88,50 kronor och Swedbank har en riktkurs på 130 kronor. Det ger en uppsida på 46,9%.

”På grund av den utdragna Stanley-affären och den tillhörande aktieemissionen har värderingen i Securitas kommit ner till historiskt låga nivåer. Vår vy är vidare att marknaden inte tagit i beaktan hur resistent bolaget är i en svagare makroekonomisk miljö eller vilken potential som finns vad gäller marginalförstärkning de kommande åren”, skriver banken.

Trea på listan är ett bolag som verkligen varit i ropet på sistone, nämligen Hexagon.

Aktien är back över 17% den senaste månaden och i dag kostar en aktie 102,65 kronor.

Swedbank har en riktkurs på 140 kronor, vilket ger en uppsida på 36,4%.

”Utifrån dess exponering mot strukturell tillväxt inom digitalisering och automation, samt dess starka position och stabila intäktstillväxt, finner vi bolaget attraktivt värderat. Vår riktkurs om 140 kronor baseras på diskonterade kassaflöden (vägd kapitalkostnad 8,2 procent, långsiktig tillväxt 3,5 procent och långsiktig marginal 31,5 procent). Vid riktkurs skulle bolaget handlas till P/E 21x 2025e”, skriver Swedbank.

Stor uppsida i låsbolaget

Nummer fyra på listan är Assa Abloy. I dag kostar en aktie cirka 246,60 kronor och Swedbank har en riktkurs på 335 kronor, vilket ger en uppsida på 35,8%.

” Vår riktkurs på 335 kronor baseras på diskonterade kassaflöden, där det nyttjas en långsiktig tillväxt om 4 procent, en långsiktig marginal om 16,5 procent och en genomsnittlig kapitalkostnad om 8 procent. Riktkursen korskontrolleras också mot målmultiplar (P/E 21x och EV/EBIT 16x 2025e)”, skriver banken.

Ser potential i tidigare kursraketen

På femte plats finns New Wave. En aktie som också haft det motigt den senaste tiden och är minus cirka 12% de senaste tre månaderna.

I dag kostar en aktie 93,54 kronor och Swedbank har en riktkurs på 125 kronor, vilket ger en uppsida på 33,6%.

”Givet de goda tillväxtutsikterna, den strukturella marginalförbättringen och den starka balansräkningen, finner vi aktien attraktivt värderad. Vår riktkurs på 125 kronor baseras på en kassaflödesanalys (vägd kapitalkostnad 7,3 procent, långsiktig Ebitda-marginal 18 procent, långsiktig tillväxt 2 procent), vilket motsvarar en målmultipel på P/E 13x 2023e”, skriver banken.

Dela med dig