Aktiespararna

Aktieägarnas favoritbolag 2023

Av Elin Hanspers
29 februari 20244 min lästid
Investor intog förstaplatsen på listan över de populäraste bolagen.
Vid utgången av 2023 hade Investor fler än 560 000 aktieägare, men det var andra bolag som lockade till sig flest nya aktieägare under året. Här är bolagen som lockat - och tappat - flest.

Euroclear sammanställer varje år en rapport över aktieägandet i Sverige. I årets rapport går att utläsa att aktieägandet i Sverige ökar. I juni 2023 konstaterades det högsta note­rade antalet aktieägare sedan 2007, men aktieägandet minskade sedan och för helåret tillkom 16 600 nya aktieägare.

Nedbrutet på aktieägarnivå går att se att svenska privatpersoner som ägde aktier ökade med 3 967, svenska juridiska personer med 653 och utländska ägare med 11 983 nya aktieägare. Svenska privatpersoner är dock fortfarande i majoritet och stod för 84,4% av det totala antalet unika aktieägare.

Men vilka aktier lockade då under året? Investor tar förstaplatsen på listan över de mest populära bolagen. Investor ökade dessutom med 5,7% fler aktieägare jämfört med året innan.

Euroclear kommenterar att investmentbolagen som grupp sticker ut genom att de över tid har attraherat ett stort antal aktieägare. Dessutom har investmentbolagen har haft en stark kursutveckling de senaste tio åren, med några få undantag. Spiltans kursuppgång summeras till hela 2025% och toppar listan, följt av Bure Equity med en ökning på 960%. Latour har sett en ökning på 482%, följt av Svolder på 418% och Investor på 356%.

”Investmentbolagen sticker ut som grupp genom att de över tid har attraherat ett stort antal aktieägare, och även gått betydligt bättre än index”, säger Krister Modin, analytiker vid Euroclear Sweden.

Investor hade nästan 100 000 fler aktieägare än Telia som kom på andra plats följt av Ericsson, Volvo och Swedbank. Samtidigt är det noterbart att Handelsbanken klättrade upp på en tionde plats. Där­med finns samtliga tre svenska storbanker med på listan över de tio populäraste bolagen.

Handelsbanken lockade flest

Av de 25 största bolagen sett till antal aktieägare, var det också Handelsbanken som fick flest antal nya aktieägare - 39 451 under 2023. Därefter kommer Nibe och SSAB med 34 670 respektive 32 270 nya aktieägare. Om man istället ser till den procentuella utvecklingen är det Nibe som står för den största ökningen av aktieägare. Här ligger ökningen på hela 27,5%. Därefter följer Handelsbanken och SSAB.

På motsatta sidan syns Neobo Fastigheter som minskade mest med ett tapp på drygt 82 500 aktieägare under 2023, följt av SAS och SBB. Neobo toppar också listan över det största procentuella tappet, på 38%, följt av SBB och H&M.

Bolagen med flest nya aktieägare

  1. Handelsbanken - 39 451
  2. Nibe - 34 670
  3. SSAB - 32 270
  4. Investor - 30 327
  5. Saab - 20 412
  6. Hexatronic - 16 674
  7. New Wave - 16 192
  8. Boliden - 10 965
  9. Atlas Copco 10 434
  10. Securitas 9 932

Trendbrott

Rapporten visar även hur aktieägandet i Sverige ser ut uppdelat på ålder och kön. Rapporten visar bland annat att antalet kvinnliga aktieägare ökar snabbare än antalet manliga. Dessutom var 2023 första gången som kvinnornas aktieinnehav ökat mer i värde än männens, vilket Aktiespararna har skrivit om.

Dessutom visar rapporten att trenden med allt fler yngre aktieägare vänt, vilket Euroclear sätter i samband med den allt mer ansträngda privatekonomin i landet.

LÄS MER: Kvinnorna överträffade männen på börsen 2023

LÄS MER: Aktierna som spararna bottenfiskar


Dela med dig