Aktiespararna

Bryggeribolagen mot ett bättre börsår?

Av Cristofer Andersson
12 april 20246 min lästid
Cristofer Andersson är en av Aktiespararnas analytiker.
Många bryggeribolagsaktier hade ett tufft 2023 på börsen. Lägre räntor och stabilare makromiljö kan locka tillbaka investere som gillar hög direktavkastning och låg volatilitet i kursen.

Bryggeribolagsaktier hade ett utmanande 2023 där det i vissa fall var kraftiga kursnedgångar.

Som grupp har bryggeribolagen ofta varit tacksamma innehav för investerare som söker låg volatilitet och pålitliga utdelningar, men i takt med ränteuppgången har ett säljtryck etablerats. Om räntorna sänks som beräknat under 2024 och 2025 borde en uppsida finnas.

Bryggeribolag med stabila vinster

Kategorin bryggeribolag är relativt bred och här blandas mindre nischade med stora aktörer. Det är just de sistnämnda, vars produkter ofta har en bra och stark marknadsposition, som historiskt har lockat både småsparare och institutioner, då vinsterna varit tämligen stabila.

I tiderna med extremt låga räntor var bryggeribolagsaktier uppskattade innehav för de som sökte pålitliga utdelningar. Här fanns både en relativt låg nedsida och en pålitlig utdelning – perfekt för de som ville ha passiva intäktsströmmar.

Men i takt med räntornas uppgång har ränteplaceringar premierats. Detta har skapat ett säljtryck på bryggerisektorn. Bolag som Carlsberg, Heiniken, Diageo, Kopparberg i Europa samt Keurig Dr Pepper, Pepsi och Coca-Cola i USA med flera har fått se sina aktiekurser dala.

Det finns vissa fall där den fundamentala verksamheten utvecklats negativt, då råvarupriser ökat samt konsumenten pressats. Emellertid är detta bara en delförklaring, för mycket tyder just på att säljtrycket mer varit på grund av att institutioner och andra större aktörer funnit mer säkra kassaflöden via till exempel räntor.

Direktavkastning i stället för räntor

Om marknadens prognoser om kommande räntesänkningar och efterföljande konjunkturuppgång infrias betyder det att det bör finnas en uppsida i bryggerisektorn. I en mer stabil makroekonomi är bryggeribolagen och dess aktier relativt lågvolatila. Likväl är det som alltid är det viktigt att skilja agnar från vete.

Om räntorna går ned till att om cirka två år slutligen ligga kring 3% kommer det finnas många aktörer som hellre väljer att allokera delar av sitt kapital till bolag såsom Carlsberg och Heineken, då dessa erbjuder en direktavkastning kring samma nivåer. Därtill ska det tilläggas att utdelningar över tid är i en stigande trend med en tillväxt som med råge trumfar en mer normal inflationstakt och därmed ränteutveckling.

Tuffa år för Kopparberg

I Sverige finns Kopparberg, som är känt för sin cider. Därtill har bolaget ölsorter, som Sofiero och Höga kusten. Bolaget har dock haft ett par tuffa år i och med stigande råvarupriser.

Det har varit svårt att skjuta dessa vidare till slutkonsumenten och därmed har marginalerna och vinsten pressats. Detta var något vi strax innan jul 2023 (https://www.aktiespararna.se/nyheter/kopparbergs-ett-steg-framat-men-mycket-aterstar) lyfte fram som en svaghet i koncernen och ställde oss frågande till huruvida bryggeriet hade ”pricing power”.

Vd, Peter Bronsman, skriver dock i bokslutet från den 21 februari i år att bolaget ser en klar avmattning på sina stigande kostnader. Om detta fortsätter och om bolaget kan fortsätta sina prisjusteringar till slutkund utan att förlora andelar torde en uppsida finnas från dagens låga aktiekurs.

Kursfall bland nordiska bryggeribolag

Inom Norden finns flera noterade bolag inom bryggeri- och dryckestillverkarsektorn. På den danska börsen finns bland andra Harboes, Carlsberg och Royal Unibrew, medan Olvi och Anora Group finns på den finska. Av dessa var det bara Harboes aktie som steg under 2023, medan övriga fick se aktiefall från -41% till -8%.

Ett bolag som vi finner mer intressant än andra är finska Olvi. Bolaget grundades 1878 och har från att först bara fokuserat på den finska marknaden expanderat för att idag även finnas i de baltiska länderna, Danmark och Belarus.

Till skillnad från till exempel Kopparberg har bolaget successivt lyckats genomföra prishöjningar samtidigt som nettoomsättningen mätt i volym ökat. Även vinsten har ökat och bolaget har en mycket gynnsam balansräkning med en negativ nettoskuld genom EBITDA om 0,3.

Utdelningarna har varit stabila och över tid stigande sedan finanskrisen och utdelningsandelen är på inget sätt ansträngd. Till en kurs om 1,85 euro handlas aktien till en direktavkastning om 4%. Förvisso kring dagens räntenivåer, men beakta då att utdelningstillväxten de senaste fem och tio åren har varit runt 6%.

Dags för finskt fiske?

Ett alternativ är att köpa en korg av bryggeribranschens starkaste bolag med högst direktavkastning, vilket skulle ge pålitliga och över tid stigande utdelningar.

Ska man fiska enskilda aktier finner vi finska Olvi som ett attraktivt val och imponeras över ledningens utförande under 2023. Vd, Lasse Aho, målar upp positiva utsikter för 2024, inte minst tack vare en fortsatt ökad effektivisering, och prognostiserar att det justerade rörelseresultatet beräknas bli 71–80 miljoner euro, mot 67 miljoner 2023.

LÄS MER: SEB:s analytiker: Här är bolagen som kan överraska

LÄS MER: Börsens fyra bästa enligt investerarguruns modell

Marknadsanalyser

Dela med dig