Aktiespararna

Castellum ökar förvaltningsresultatet

Av Finwire/Redaktionen
14 februari 20243 min lästid
Castellums vd Joacim Sjöberg.
Fastighetsbolaget Castellum redovisar ett ökat förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning, i likhet med föregående år.

Castellums hyresintäkter steg till 2 477 miljoner kronor (2 247), en ökning med 10,2% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 1 627 miljoner kronor (1 368), en ökning med 18,9% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 1 030 miljoner kronor (912), en ökning med 12,9% mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -6 304 miljoner kronor (-6 394). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -1 767 miljoner kronor (-22). Vidare rapporteras värdeförändringar på goodwill med -183 miljoner kronor (-289).

Resultatet före skatt var -8 146 miljoner kronor (-5 952).

Resultatet efter skatt blev -6 302 miljoner kronor (-4 903).

Ingen utdelning föreslås, i likhet med föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, låg på 154,22 kronor per aktie (203,36) vid årsskiftet.

Nettouthyrningen var -51 miljoner kronor (44) i fjärde kvartalet.

Kommande år minskar investeringsvolymerna jämfört med de senaste åren på grund av den snabbt förändrade kapitalmarknaden. Det är därför inte troligt att målen om ökning av förvaltningsresultatet med 10 procent per aktie samt investeringar motsvarande 5 procent av fastighetsvärdet kommer att nås fullt ut 2024 heller.

Väntar sig en svagare hyresmarknad

De höjda avkastningskraven fortsätter att pressa fastighetsvärdena. Castellum externvärderade hela sitt bestånd första kvartalet inför nyemissionen och under sista kvartalet har 45 procent externvärderats igen och bekräftar bolagets interna värderingar. Ytterligare nedskrivningar görs i fjärde kvartalet med 4,3 procent, motsvarande 6,3 miljarder kronor. Sammanlagt har nedskrivningar på 14 procent gjorts från toppen i tredje kvartalet 2022.

Castellum har under året minskat nettoskulden med 16 miljarder kronor samt refinansierat obligationer och bankfaciliteter om totalt 21 miljarder kronor, vilket har bidragit till att kapitalbindningstiden i låneportföljen har ökat från 3,3 till 4,2 år.

"Fastighetsbranschen har ett tufft år bakom sig och vi bör förvänta oss en svagare hyresmarknad framöver. Trots detta ser jag med lika delar ödmjukhet som tillförsikt fram emot kommande år. Castellum ska fortsätta vara väl rustat för såväl utmaningar som nya affärsmöjligheter. Våra fastigheter och vår organisation ger oss ett gott utgångsläge och rätt hanterat kan svårigheter skapa möjligheter", kommenterar vd Joacim Sjöberg i bokslutet.

LÄS MER: Swedbanks nya fastighetsfavorit - plockas in i Fokusportföljen

LÄS MER: Experternas bästa köptips för 2024


Dela med dig