Aktiespararna

Dold avgift i "Sveriges billigaste småbolagsfond"

Av Patrick Siegbahn
12 april 20246 min lästid
Avgiften som marknadsförs som 0,35% blir i praktiken 0,95%.
Nordnets nya fond Småbolag Sverige index betalar skatt på utdelning som motsvarar en extra avgift på 0,6% per år för spararna. “Sveriges billigaste småbolagsfond” har alltså i verkligheten en relativt hög totalkostnad för en indexfond.

I en tidigare artikel, som sampublicerades med Småspararguiden, framgick att den nya aktiefonden Nordnet Småbolag Sverige Index enligt prislistan är billigast, men att den inte är det bästa valet för kunderna som söker småbolagsexponering.

Slutsatsen i artikeln var att även om avgiften är lägst bland småbolagsfonder så gör kunderna klokt i att välja någon annan fond. Billigast är inte alltid bäst. Kritiken handlade om att upplägget är krångligt och att alternativa fonder har bättre förutsättningar att ge högre avkastning.

Efter närmare undersökning visar att krånglet också dolde något för kunderna.

Dold dubbelbeskattning i swappen

Fonden följer OMX Sweden Small Cap ESG Responsible Net Index, ett index som är speciellt framtaget för ändamålet.

Begreppet Net Index som Nordnet använder innebär att avkastningen som JP Morgan förser fonden med är netto, det vill säga 30% skatt har dragits på de underliggande hypotetiska aktierna. Om Nordnet hade lanserat fonden i sitt redan befintliga svenska fondbolag och istället för syntetisk replikering hade köpt exakt samma aktier på riktigt hade fondandelsägarna fått del av aktiernas värdeutveckling och utdelningar utan avdrag för 30% skatt.

Det beror på att svensk fondlagstiftning säger att fonder erhåller utdelningar skattefritt. Tanken är att andelsägarna inte skall behöva skatta på samma värdeutveckling två gånger när de sedan betalar 30% skatt på vinsterna på VP-kontot när de säljer fonden eller schablonskatt på sitt ISK eller sin kapitalförsäkring.

Går miste om 30% av utdelningen

Nordnet uppskattar själva att den förväntade årliga utdelningstakten på de underliggande aktierna är 2%. Det betyder att fondandelsägarna går miste om 30% av det, det vill säga 0,6% på årlig basis.

Enligt reglerna måste fonder vara mycket tydliga med vilka avgifter som belastar fonder. Det skall framgå i marknadsföringsmaterial, på fondtorget och i faktabladet. Informationen om den dolda skattenackdelen är inte en avgift men påverkar spararna på samma sätt.

Ändå är det inget som Nordnet informerar sina kunder om. Istället läggs mycket energi på att hävda att det är “Sveriges billigaste småbolagsfond”. Avgiften som marknadsförs som 0,35% blir alltså i praktiken 0,95%. Det ska jämföras med alternativa småbolagsindexfonder, till exempel har PLUS Småbolag Sverige Index en avgiftsnivå på 0,4%.

När Nordnet går via en irländsk bank för att sätta upp en svensk småbolagsfond avsedd för svenska investerare undrar vi därför om omvägen via Irland verkligen är i kundernas intresse. Nordnet vill inte svara på hur samarbetet med JP Morgan ser ut eller hur intäkterna mellan bankerna fördelas.

Nordnet: skatten har negativ inverkan

På frågan om hur Nordnet ser på att kunderna går miste om 0,6% i årlig avkastning svarar Nordnets kommunikationschef Johan Tidestad:

"Skattesituationen för vår fond har en negativ inverkan på avkastningen, men på den positiva sidan har vi marknadens lägsta fondavgift, i princip obefintliga handelskostnader och försumbara implicita kostnader vid låg likviditet i underliggande bolag. Allt detta har betydelse i en indexförvaltning, särskilt vid förvaltning av småbolagsindex."

Han fortsätter:

"När vi satte upp Nordnet Småbolag Sverige Index gjorde vi en sammanvägd bedömning om hur vi kunde tillgodose andelsägarna på bästa sätt och landade i den lösning vi nu erbjuder. Framför allt ville vi göra det enkelt för våra kunder att investera i mindre svenska bolag utan att själva behöva fundera på portföljsammansättning, rebalansering, courtage och likviditet. Anledningen till att vi använder ett net-index är att fonden betalar skatt på utdelningar, och vi vill ha ett så rättvist jämförelseindex som möjligt."

Tycker ni att ni är transparenta mot kunderna samtidigt som ni basunerar ut att det är den billigaste småbolagsfonden på marknaden?

"Jag tror att de flesta kan hålla med om att skatt inte är en dold avgift. De flesta fonder betalar skatt på utdelningar, till exempel alla USA-fonder och globalfonder som förvaltas av svenska fondbolag. Sen är det skillnad på svenskregistrerade fonder som förvaltar svenska aktier, där skatt på utdelning inte betalas. Vilket index vi följer redogörs tydligt för i fondbeskrivningen på Nordnets plattform och i fondbestämmelserna, så det tycker jag att vi är helt transparent".

Finansinspektionen: viktigt att se totala kostnaden

Svaret från Finansinspektionen om huruvida upplägget är bra för konsumenterna är fåordigt:

“Den totala kostnaden för ett sparande påverkar möjligheterna till avkastning. Därför är det viktigt att avgiftsuttaget i fonder är transparent så att konsumenter kan göra en bedömning av den totala kostnaden”, svarar pressavdelningen i ett mail, och betonar att tillsynsansvaret för irländska fonder ligger hos den irländska finansinspektionen.

LÄS MER: Småspararguiden: Välj inte Nordnets nya småbolagsfond

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Fonder

Dela med dig