Aktiespararna

Dustin-aktien faller på rapport - lägre lönsamhet än förväntat

Av Finwire/Redaktionen
2 juli 20242 min lästid
It-återförsäljaren Dustin redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Den justerade rörelsevinsten, mätt i justerad ebita, kom in lägre än väntat. Nettovinsten ökade.

Aktien faller 9% i den inledande handeln under tisdagen.

“Marknadsutvecklingen i det tredje kvartalet har fortsatt präglats av avvaktan och försiktighet som en följd av en fortsatt svag konjunkturutveckling, vilket tydligt påverkat försäljningsvolymerna inom främst hårdvara”, säger vd Johan Karlsson.

Omsättningen sjönk 2,3 procent till 5 455 miljoner kronor (5 582). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 149. Den organiska försäljningstillväxten var -3,5 procent (-9,4), varav SMB -10,2 procent (-17,4) och LCP -0,8 procent (-5,5).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 130 miljoner kronor (169), väntat 161, med en justerad ebita-marginal på 2,4 procent (3,0).

“Den lägre marginalen förklaras främst av den något försvagade bruttomarginalen i kombination med fortsatt lägre volymer inom SMB och därmed negativa skaleffekter”, säger Karlsson.

Rörelseresultatet blev 86 miljoner kronor (97). Rörelsemarginalen var 1,6 procent (1,7).

Resultatet efter skatt blev 27 miljoner kronor (23), och per aktie 0,06 kronor (0,11).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 454 miljoner kronor (431).

Nettoskulden minskade till 2 736 miljoner kronor, jämfört med 4 613 miljoner kronor för ett år sedan, vilket i förhållande till justerad ebitda motsvarar 3,0 gånger (4,5).

Framöver spås en fortsatt gradvis förbättring.

“Mot bakgrund av positiva prognoser från marknadsanalysföretag förväntar vi fortsatt en gradvis förbättring på våra marknader under de kommande kvartalen 2024”, säger Karlsson.

LÄS MER: ABGSC ser 30% uppsida i IT-återförsäljaren

Dela med dig