Aktiespararna

ECB sänker räntan

Av Elin Hanspers
6 juni 20242 min lästid
ECB-chefen Christine Lagarde.
Den europeiska centralbanken sänker som väntat räntorna med 25 punkter.

ECB sänker insättningsräntan från 4% till 3,75% vid torsdagens räntebesked. Refinansieringsräntan sänks från 4,50% till 4,25% och marginalräntan sänks från 4,75% till 4,50%.

Sänkningen är den första sedan 2019. Det är också första gången någonsin som centralbanken väljer att inleda en cykel av penningpolitisk lättnad före den amerikanska centralbanken Federal Reserve.

"Baserat på en uppdaterad bedömning av inflationsutsikterna, dynamiken i underliggande inflation och styrkan i den penningpolitiska transmissionsmekanismen är det nu lämpligt att lätta på graden av monetära restriktioner efter nio månader med oförändrade räntor", skriver ECB i ett pressmeddelande.

De pekar på att inflationen har fallit med mer än 2,5 procentenheter sedan ECB-rådets sammanträde i september. Dessutom har inflationsutsikterna har förbättrats markant och underliggande inflation har lättat. Dock ses ett fortsatt starkt inhemskt pristryck då lönetillväxten är hög. Därför väntas inflationen ligga kvar över målet en bra bit in på nästa år.

De senaste prognoserna från Eurosystemets experter har reviderats upp för 2024 och 2025 jämfört med prognoserna från mars. Nu väntas inflationen i genomsnitt ligga på 2,5% 2024, 2,2% 2025 och 1,9% 2026. Inflationen exklusive energi och livsmedel väntas i genomsnitt ligga på 2,8% 2024, 2,2% 2025 och 2,0% 2026. Ekonomisk tillväxt beräknas öka till 0,9% 2024, 1,4% 2025 och 1,6% 2026.

"ECB-rådet är fast beslutet att se till att inflationen inom rimlig tid återgår till det medelfristiga 2-procentsmålet. Styrräntorna kommer att hållas tillräckligt restriktiva under så lång tid som behövs för att uppnå detta mål", skriver de vidare.

Texten uppdateras


Dela med dig