Aktiespararna

"En jätteskandal - skadar förtroendet för hela finansmarknaden"

Av Elin Hanspers
19 juni 20242 min lästid
Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton.
Nasdaq Stockholm får en anmärkning och 100 miljoner kronor i sanktionsavgift. Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton menar att börsoperatören nu har ett förtroende att återuppbygga.

Finansinspektionen ger Nasdaq Stockholm en anmärkning och sanktionsavgift på 100 miljoner kronor avseende överträdelser av gällande regelverk.

Överträdelsen handlar om att börsoperatören i samband med fyra större bolagshändelser 2021-2022 haft en bristande handelsövervakning, vilket lett till att misstänkt insiderhandel vare sig har upptäckts eller anmälts till myndigheten, enligt ett pressmeddelande.

"Handelsplatser ska följa de regelverk som finns för att förhindra, upptäcka och anmäla insiderhandel. Det handlar ytterst om förtroendet för finansmarknaden. Börsen har i de undersökta fallen inte genomfört någon närmare analys av handeln trots att det fanns omständigheter som motiverade en mer ingående granskning. Det visar på tydliga brister i börsens handelsövervakning", säger Daniel Barr, generaldirektör för Finansinspektionen, i ett pressmeddelande.

FI konstaterar också att Nasdaq Stockholm vid två tillfällen under 2022 och 2023 har inlett handel med finansiella instrument på sin reglerade marknad utan att det fanns prospekt som var godkända, registrerade och offentliggjorda.

"Har ett förtroende att återuppbygga"

Att börsen nu prickas av FI är något som Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton ser allvarligt på.

"Detta är en jätteskandal som redan har skadat förtroendet för Nasdaq ", säger han, och fortsätter:

"Det skadar förtroendet för hela finansmarknaden."

Han påpekar att Nasdaq har en viktig funktion att upprätthålla ordningen på finansmarknaden.

"Nu har kärnan i detta brustit. Jag förutsätter att de har vidtagit kraftfulla åtgärder så att det inte händer igen. De har nu ett förtroende att återuppbygga", säger han.

LÄS MER: Nasdaq Stockholm får sanktionsavgift på 100 miljoner kronor

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.


Marknadsnyheter

Dela med dig