Aktiespararna

EQT:s största problem - därför har aktien rasat

13 april 20236 min lästid
Aktiespararnas analytiker, Cristofer Andersson.
Cristofer Andersson: Bolaget mycket att arbeta med för att återvinna marknadens gillande.

Från lika hyllat som älskat till dess motsatser. Riskkapitalbolaget EQT och dess aktie har fått se en nästintill helomvändning det senaste året.

Dels har detta berott på de stigande räntorna, vilket betyder att de tidigare ”gratispengarna” är allt annat än detta, dels på grund av dålig, fundamental utveckling från flera innehav i fonderna. Som grädde på moset ser flera investerare bolagets styrelse som ”non grata” i och med deras hävande av det tidigare lock up-avtalet, som gynnade insiders och storägare på bekostnad av småspararna.

EQT grundades av Investor 1994 och har under en stor del av sin existens belönat Investors aktieägare med höga avkastningar från lyckade investeringar, fondavgifter och andra projekt. I september 2019 noterades bolaget och fick en flygande start. Från dess IPO steg kursen från 67 kronor till så mycket som 544,4 kronor den 16:e november 2021. Sedan dess har kursen tappat fallhöjd och handlas idag till dryga 213 kronor.

EQT är ett riskkapitalbolag och verkar inom segmentet private equity. Fokus är globalt och man arbetar med investeringar och förvärv inom ett flertal sektorer. Utöver huvudverksamheten förvaltar bolaget över specialiserade investeringsfonder, men även innehas investeringar inom reala tillgångar. Verksamhet innehas på global nivå, men störst närvaro är i Europa samt Nordamerika.

Från den ena till andra sidan av myntet

Investerare har varit bortskämda med det tidigare så stabila och pålitliga EQT. Även under åren innan finanskrisen 2008–2009 presterade bolaget bra resultat, men dess starkaste utveckling kom efter finanskrisen, då världens räntor sänktes och utvecklingen sedan dess har vi alla både fått se och uppleva. Pengar har blivit billigare och billigare. Riskaptiten har ökat och ökat och allt fler, såväl privata som institutionella investerare, som sökt avkastning relativt de låga och under en period obefintliga räntor banker och andra tillgångsslag erbjudit, har fått upp ögonen för börsen och investeringar.

Med ökade kapitalinströmningar har EQT och deras konkurrenter fått mer medel att verka med. Kassa genererar ingen avkastning och således har bolaget ”tvingats” investera trots att de egentligen kanske önskat avvakta. Processen är inte enkel och binär, då flera av deras fonder har som regel att en viss procentsats av fondens värde måste vara investerat. Således skiljer sig EQT mot exempelvis Industrivärden eller Investor, där ledningen själv bestämmer om och när att skjuta till medel till innehaven.

Fyra surdegar

Orsakerna till det senaste årets aktienedgång är flera och en av dem är att flera av innehaven har presterat mindre bra. Ett av bolagen är BHG, tidigare Bygg Hemma, som så sent som den 23 mars vinstvarnade. EQT investerade i bolaget strax efter dess notering och för cirka en miljard köpte man aktier till ett snittpris om 47,5 kr. Säljare var ett annat riskkapitalbolag – FSN.

Det gick till en början bra och EQT stöttade det växande byggbolaget med såväl kapital som kompetens. Riskkapitalbolaget var så positiva och övertygade om att BHG skulle fortsätta växa och således förvärvade man fler aktier under 2022. Per sista december 2022 hade man investeringar motsvarande cirka 2,4 miljarder kronor. BHG:s aktieutveckling sedan EQT:s initiala investering? Cirka 80%. Minus. Minus 80%.

Ytterligare surdegar i EQT:s väska är Storytel, Bimobject samt Stendörren, som alla är ned med allt mellan 59% och 22% det senaste året. EQT har agerat och bland annat har grundare och VD i Storytel fått lämna. Samma öde drabbade även BHG.s numera tidigare VD, som fick lämna sin position sensommaren 2022.

Överflödet är slut

Som nämndes i ingressen har pengar gått från att vara näst intill gratis till dess antonym. EQT och andra riskkapitalbolag, såsom finska CapMan, tjänar pengar på bland annat fondavgifter och ju fler (och gärna större) fonder de kan resa, desto högre vinster. De senaste åren, då institutioner med flera inte kunnat få avkastning på räntor eller dylika instrument har de sökt sig till dessa stängda fonder. Dock visar data och information från flera institutioner, men även amerikanska tidningen Financial Times, att det nu går långsammare för riskkapitalbolagen att samla in önskat belopp. Slutsatsen är att de andra alternativ som finns idag lockar mer än de fonder som EQT och liknande riskkapitalbolag erbjuder. Färre och mindre fonder betyder lägre provisionsintäkter.

Summan av delarna

Innehav som på fundamental basis går dåligt. Tuffare marknad och svårare att få in kapital och stänga riktade fonder. Två mindre positiva ting, men EQT har även att jobba med sitt rykte. Det finns nämligen fortfarande en skepsis mot bolaget efter styrelsens hävande av det tidigare lock up-avtalet, som gjorde gällande att inga av riskkapitalbolagets så kallade partners fick sälja aktier förrän september 2022, det vill säga tre år efter noteringen på Stockholmsbörsen.

EQT har således mycket att arbeta med, för att återvinna marknadens gillande kommer inte komma varken snabbt, eller gratis.

LÄS MERMest undervärderade bolagen just nu - enligt legendens lista

LÄS MERBanken tror på ett urstarkt år för utdelningsmaskinen

Dela med dig