Aktiespararna

Experten: Favoritaktien i sektorn som gör comeback

Av Jessika Bouveng
20 mars 20242 min lästid
Martin Björsell arbetar som aktiemarknadsstrateg hos Nordea.
Fastighetssektorn är redo för comeback - det menar Martin Björsell, aktiemarknadsstrateg på Nordea, och lyfter en aktie för investerare att titta närmare på.

Stigande inflation och räntor innebar tuffa tider för fastighetsaktierna. Slutet på 2023 vaknade dock sektorn till liv igen, följt av en mer trevande start på 2024. Martin Björsell ser goda möjligheter för fastighetsaktierna att fortsätta med sin återhämtning i en miljö med en bättre finansieringssituation och förväntningar om sänkta räntor.

“Samtidigt tycks nedskrivningarna av fastighetsvärdena kommit ganska långt vilket jag tror kommer att ge stöd till värderingarna framöver”, skriver Martin Björsell.

SLP en intressant aktie

Bland fastighetsaktierna lyfter strategen Swedish Logistic Property (SLP) som intressant.

“Som hörs av namnet är SLP inriktat mot logistikfastigheter, ett fastighetssegment som jag ser som extra attraktivt. Bolagets fastigheter är belägna på strategiska logistiklägen intill de stora motorvägarna med huvudfokus på de södra delarna av vårt avlånga land.”

Som främsta källa till tillväxt ser Martin Björsell förvärv av fastigheter och byggrätter. Ser han till skuldsättningen och finansiering anser Martin Björsell att SLP sticker ut med en stark balansräkning som agerar en grund för bolagets fortsatta tillväxtstrategi.

“Bolaget har som mål att hålla en långsiktig belåningsgrad om högst 55 procent. Givet dagens belåningsgrad på runt 42 procent menar jag att det finns gott om utrymme för förvärv. Uppskattningsvis skulle SLP kunna förvärva fastigheter till ett värde om 2,3 miljarder kronor”.

Möjlighet för förvärv

Aktiestrategen skriver vidare att förvärven, som ledningen varit tydliga med finns möjlighet för i närtid, skulle kunna generera nästan 20% till vinsten per aktie.

“I förhållande till fastighetssektorn som helhet kan aktien se dyr ut. Det ska dock ställas i relation till den förväntade tillväxten som är betydligt högre för SLP. Jag tycker då att det är mer intressant att titta på hur aktien värderas relativt andra fastighetsbolag med logistikinriktning.”

LÄS MER: Förvaltaren: Aktierna att köpa för utdelningarna

LÄS MER: ABGSC: Här är de två bästa aktierna i konsumentsektorn

Swedish Logistic PropertyMedia och analyshus

Dela med dig