Aktiespararna

FI: Sektorn mår bättre men faran är inte över

Av Jessika Bouveng
27 maj 20242 min lästid
Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr.Foto: TT
Finansinspektionen kan i en ny rapport konstatera att utsikterna för den finansiella stabiliteten har förbättrats något - men flera osäkerheter dröjer kvar.

Finansinspektionen (FI) släppte idag sin rapport om den finansiella stabiliteten i Sverige. Sen den föregående rapporten i slutet av 2023 har inflationen dämpats och närmar sig nu Riksbankens mål vilket också gjort att centralbanken genomfört en första räntesänkning.

Samtidigt skriver FI att den svenska ekonomin är i en lågkonjunktur där fyra kvartal i rad har inneburit en negativ tillväxt. Även svenska hushåll och företag är under press med höga skulder vilket enligt FI innebär att vissa sårbarheter i det finansiella systemet är på förhöjda nivåer.

“Vi går i rätt riktning och osäkerheten har minskat. Men läget är fortsatt tufft för många hushåll och företag. Det är för tidigt att blåsa faran över även om positiva tecken finns”, säger Daniel Barr, generaldirektör på FI.

FI bedömer samtidigt att de flesta hushållen kan klara sina lånebetalningar. Köpkraften är dock försvagad vilket påverkas hushållsnära företag. Trots sänkta räntor menar FI att den svaga efterfrågan kan bestå med sämre konjunktur och högre arbetslöshet som konsekvens.

Fortsatt för höga skulder för fastighetsbolagen

För de svenska bankerna ser det dock ljust ut med god lönsamhet och stora buffertar.

“Det gör att de även i ett sämre ekonomiskt läge kan fortsätta förmedla krediter och stå emot eventuella kreditförluster”, skriver FI i ett pressmeddelande.

FI noterar vidare att flera fastighetsbolag har börjat minska på skulderna och den finansiella situationen för sektorn har blivit bättre. De menar samtidigt att skulderna är fortsatt alldeles för stora och “därför är det viktigt att högt belånade företag inte lutar sig tillbaka utan fortsätter att minska sin skuldsättning.”

LÄS MER: Turister kan sätta prispress på den svenska sommaren

LÄS MER: SHB: Då stärks den svenska kronan

Marknadsnyheter

Dela med dig