Aktiespararna

Sex finska aktier inför rapportsäsong enligt Ålandsbanken

Av Finwire/Redaktionen
12 april 20242 min lästid
Ålandsbanken tipsar om finska bolag med positiv risk/reward inför rapportsäsongen.
Ålandsbanken listar flera finska storbolag (large cap) som erbjuder en positiv risk/reward inför Q1-rapporterna.

Ett av dessa är verkstadsbolaget Metso som uppges vara fortsatt attraktivt värderat trots en god kursutveckling. "Bättre kassaflöde kan överraska positivt, liksom presentationen av en ny vd”, skriver Ålandsbanken.

Också försäkringsjätten Sampo är med på listan. Bolaget har haft ett svagt första kvartal på grund av väder och kyla i Norden, men detta är redan känt. Istället påpekar Ålandsbanken att dotterbolaget Hastings kan överraska positivt efter genomförda prishöjningar, samt att Sampo kan flagga för nya återköp.

De övriga tre bolagen är Nordea, UPM och Kesko.

Nordea lågt värderad

Om Nordea skriver Ålandsbanken att det är den lägst värderade nordiska banken, vilket inte anses vara motiverat givet lönsamheten.

Skogsbolaget UPM gillas för att bolaget väntas få stöd av en starkare efterfrågan och förbättrade priser under resten av året. För detalj- och partihandelskedjan Keskos del handlar det om att förväntningarna är låga, liksom rapportrisken. Man ser även intäkterna stiga under resten av året med stöd av stigande reallöner för konsumenter och lägre inflation.

Vad gäller den finska börsen i helhet noterar Ålandsbanken att den dras med en rabatt på 15 procent mot sitt historiska snitt. Förklaringen ligger i en svag utveckling under 2024, vilket beror på “en hög andel konjunkturkänsliga bolag, relativt lågt nationellt aktieägande, få större tillväxtbolag samt en orolig arbetsmarknad som medfört att ekonomin drabbats av flera större strejker under senare tid”.

LÄS MER: Banken sätter köp på fastighetsaktien - "Framtiden ljus"

LÄS MER: Börsens fyra bästa enligt investerarguruns modell

Media och analyshus

Dela med dig