Aktiespararna

Flodén: Åtstramande penningpolitik "ganska lång tid framöver"

Av Finwire
28 augusti 20232 min lästid
Inflationen är på väg nedåt men det är fortfarande mer att göra, sade vice riksbankschef Martin Flodén vid ett framförande hos DNB i Stockholm.

"Det går åt rätt håll med inflationen, men det är en bra bit kvar och penningpolitiken behöver med all sannolikhet vara åtstramande under en ganska lång period framöver", deklarerade Flodén.

Vidare noterade Flodén att energipriser ligger bakom inflationsminskningen, och att priser på andra underkategorier bakom den genomsnittliga inflationen fortfarande stiger alltför snabbt. "Det gäller i synnerhet tjänstepriserna, och de har ett tydligare samband med det framtida inflationstrycket än energipriserna", sade han.

Den svenska arbetsmarknaden har varit motståndskraftig i sommar men BNP-tillväxten har varit desto svagare.

”Tidigare i år har vi kontinuerligt justerat upp BNP-prognoserna eftersom utvecklingen blivit starkare än förväntat. Nu efter sommaren ser konjunkturbilden istället ut att behöva revideras ner. Men de närmaste dagarna kommer det mer information som vi behöver analysera innan vi drar slutsatser för vår nya prognos och för penningpolitiken", uppgav Flodén.

Vidare pekade Flodén ut den svaga kronan som en oroande faktor då den kan bidra till ett fortsatt högt inflationstryck.

"Svagheten verkar bland annat hänga ihop med trendföljande beteenden, oro för den svenska fastighetssektorn, geopolitik och Sverigebilden samt att Riksbanken väntas höja räntan mindre än andra länder. Men enligt mig kan inget av detta motivera storleken på kronförsvagningen. Det finns även många styrkor i den svenska ekonomin, och kronan kommer rimligen att stärkas framöver", berättade Flodén.

Slutligen noterade Flodén att Riksbanken har "en hel del ny information" att analysera under kommande tre veckor fram till nästa penningpolitiska möte.

"Det är alltså för tidigt att säga vad allt detta betyder för nästa räntebeslut. Men i och med att inflationstrycket fortfarande är högt kommer penningpolitiken behöva vara åtstramande under en ganska lång period framöver", konkluderade Flodén.

Dela med dig