Aktiespararna

Investmentbolagen med stabila rapporter

15 juli 20215 min lästid
Bild på skribent Cristofer Andersson.
Börsexperten Cristofer Andersson har sett över fler rapporter från de svenska investmentbolagen, denna gång var det Creades och Investors tur att bekänna färg.

Ytterligare två av Stockholmsbörsens investmentbolag – Creades och Investor - har nu rapporterat. Creades, med vd John Hedberg och ordförande Sven Hagströmer, var först ut av de två och lät öppna sina böcker igår, onsdag.

Under den andra kvartalet ökade bolagets substansvärde med 7 procent, vilket också är vad OMXSGI har avkastat under samma mätperiod.

Dock är Hagströmers klenod något vassare när första halvåret av 2021 studeras. Här har investmentbolagets avkastning stigit med 23 procent, vilket är dryga en procentenhet bättre än OMXSGI (22 %).

Flitiga Creades

Till skillnad från Investor, som vi snart ska behandla mer ingående, har Creades varit flitiga på avtryckaren. Under den andra kvartalet noterades deras eget spac-bolag – Creaspac, där Creades gått in med 375 miljoner kronor.

Utöver detta har man dels investerat 370 miljoner kronor i Pricerunner, en summa som motsvarar 12 procent av prisjämförelsesajten, dels avtalat med det amerikanska bolaget Visa om en avyttring av Tink. Sistnämnda kommer ge Creades 723 miljoner kronor att använda i framtida investeringar.

Kreativa vägar

I sitt vd-ord trycker John Hedberg på hur fokus hos Creades ständigt är att vara öppna för kreativ förstörelse. ”[…] Inte genom att vila på gamla lagrar utan tvärtom genom hårt arbete för att ständigt ompröva gamla synsätt och hitta nya vägar, även om det innebär att överge invanda tankemönster och till och med riva ned gamla strukturer i syfte att bygga nya, mer ändamålsenliga.

Denna typ av kreativ förstörelse med sikte på förnyelse har visat sig fungera väl för Creades del.”

Till skillnad från Creades har Investor, med vd Johan Forssell och ordförande Jacob Wallenberg, inte genomfört några transaktioner. Än så länge är de ensamma om detta, då andra investmentbolag såsom Industrivärden, Öresund, Kinnevik och ovan nämnda Creades alla har köpt eller avyttrat innehav.

Det är en överlag positiv Johan Forssell som möter oss i kvartalsrapporten och även om han, likt många andra vd:ar, lyfter fram de mer kortsiktiga farorna med produktions- och leveransproblem relativt den höga efterfrågan anas en positivism om de kommande kvartalen.

Investors portfölj består av dels noterade innehav, dels onoterade.

Förstnämnda, dit bland annat SEB, Electrolux, EQT och Astra Zeneca räknas, stod under den andra kvartalet för en totalavkastning om 5 procent, medan den onoterade delen bidrog till totalavkastningen med 10 procent. Som framkommer är det just den onoterade delen av Investor som har bidragit mest. Här lyfts bland annat Mölnlycke fram.

Bolaget hade en omsättningstillväxt på 18 procent och ökade även sin EBITA-marginal med 1 procent.

Investor genomförde en split tidigare i våras, läs varför här.

Andas optimism

Även om Johan Forssell andas optimism har han sett till att Investor står redo om vindarna snabbt skulle vända. Sedan 31 december 2020 har investmentbolagets skuldsättning minskat från 4,1 procent till att per sista juni uppgå till 2,1 procent.

Beträffande bruttokassan uppgick den till 29 659 Mkr och den genomsnittliga löptiden på Investor AB:s skuldportfölj uppgick till 10,3 år per den 30 juni 2021.Det är således ett mycket starkt, stående bygge som Forssell och Wallenberg förvaltar.

I och med att Investors portfölj består av mycket onoterat finns fog för en viss substansrabatt på aktien, likväl torde man ställa sig frågan om hur hög denna ska vara i ett investmentbolag som gång på gång visar prov på sin expertis. Sedan den 14 juli 2001, dvs. för 20 år sedan, har bolagets totalavkastning varit 1099 procent, vilket är inget annat än smått fantastiska siffror.


Bild hämtad 2021-07-15, klockan 17:05, Källa: Ibindex.

Om vi även tar med den i veckan tidigare rapportsummeringen för Öresund, Industrivärden och Kinnevik framkommer att Investor visar att gammal är äldst på prispallen. Med en totalavkastning på 15 procent placerar de sig strax före Öresund och Kinnevik, som avkastade 12,6 respektive 11 procent.

Per den 15 juli 2021 handlas just nu Creades till en substanspremie om 34 procent och Investor till en substansrabatt om cirka 6,2 procent. Om de mönster som utkristalliserats sig de senaste 6–8 månaderna torde Wallenbergs nuvarande rabatt fortsätta att minska. Vad som även talar för detta är relativt nyss genomförda aktiespliten, där en gammal aktie blev fyra nya (4:1).

Investmentbolag som bas

Att bygga sin privata portfölj med en bas bestående av investmentbolag är något Aktiespararna rekommenderar, då de historisk har visat sig kunna prestera bättre än OMXSGI. Även om vi inte vet något om framtiden ger förra och denna veckas rapporter vatten på kvarnen – de svenska investmentbolagen styrs och sköts på föredömligt sätt.

Dela med dig