Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-10

Investmentbolaget redovisar mindre ökning av substansvärdet

wysiwyg_image

Investmentbolaget Svolder redovisar en mindre ökning av substansvärdet under det andra kvartalet av det brutna räkenskapsåret 2022/23 jämfört med samma period året innan.

Substansvärdet ökade med 0,1 procent till 57,10 kronor per aktie, vilket är klart sämre än jämförelseindex Carnegie Small Cap Return som var upp 7,7 procent under samma period. Svolder-aktien steg 7,3 procent till 66,68 kronor under kvartalet.

Rörelseresultatet blev 3,3 miljoner kronor (-1 400,1).

Resultatet före skatt var 4,8 miljoner kronor (-1 400,1).

Resultatet efter skatt blev 4,8 miljoner kronor (-1 400,1), och per aktie 0,00 kronor (-13,70).

Utifrån rapporten framgår det att medicinteknikbolaget Arjo tillkom som nytt bolag i portföljen. Svolder har köpt 3,16 miljoner aktier vilka var värda 123 miljoner kronor vid periodens utgång.

Svolder publicerar substansvärdet under varje vecka. Den senaste rapporteringen visade ett värde på 57 kronor per aktie.

Avgående vd Ulf Hedlundh säger att första kvartalet var en svag tidsperiod med en del rapportbesvikelser. Samtidigt förvånas han över vissa marknadsreaktioner, såsom kring största innehavet New Wave.

“Budskapet från företagsledningen är att den goda tillväxten på marknader utanför Sverige ska fortsätta, samtidigt som en lönsamhet åtminstone i nivå med koncernens uppsatta mål är realistiskt. Aktiemarknaden har emellertid gjort tummen ned för bokslutsrapporten och kraftigt sänkt börskursen. Jag tycker det är omotiverat och väljer att i stället fortsatt tro på Svolders och flera börsanalytikers analys”, säger Hedlundh och tillägger.

“Frågan jag ställer mig är om aktien någonsin har varit billigare i förhållande till bolagets tillväxtmöjligheter, lönsamhet och finansiella styrka?”.