Aktiespararna

"Kassan är välfylld och ökar varje kvartal"

Av Cristofer Andersson
19 september 202310 min lästid
SUS:s vd, Gisli Hennermark.
Kassan är välfylld, planer på förvärv finns och han tycker det är viktigt att han äger mycket aktier i bolaget som han är vd för. Samtidigt är läget inom sjukvården ansträngt och flera asiatiska bolag är på frammarsch när det kommer till robotkirurgi. I en ny intervju pratar Surgical Science vd, Gisli Hennermark, om bolagets framtid.

Trots tuffa jämförelsekvartal presterade Surgical Science ett starkt H2. Sedan corona har det talats om en vårdskuld, det vill säga att sjukhus behövt fördela mycket tid, energi och pengar till behandling av corona istället för kirurgiska ingrepp.

Hur ser du på det här?

”Vårdskulden efter pandemin såg lite olika ut på olika marknader och allt har inte helt betats av ännu. Det var också en förskjutning i diagnos av nya fall, då många i riskgrupper undvek att gå till läkaren. För Surgical Science är kanske den mest bestående effekten av pandemin att fler prövade simulering som alternativ till ’träning på patient’. Detta upplever vi ha skapat mersmak som resulterar i en beteendeförändring – lite som att vi fortsätter med videomöten över webben när vi väl vant oss vid det”, berättar Hennermark.

Kinesiska marknaden har inte tagit fart

I halvårsrapporten skriver Hennermark att den kinesiska marknaden fortsätter hämmas av corona och dess följder, vilket således hämmat tillväxten.

"Vi konstaterar att den kinesiska marknaden inte tagit fart som vi förväntat oss efter pandemin. Det är vanskligt att ge någon prognos, men vi vet, efter många års verksamhet i Kina, att centrala beslut kan tas med kort framförhållning och som således ger snabba effekter på vår försäljning i landet. Helt klart är att det underliggande behovet är fortsatt stort i Kina i takt med teknologiskifte som gör att många läkare behöver tränas", säger han.

För cirka två år sedan förvärvade Surgical Science det amerikanska bolaget Simbionix, ett förvärv som gav koncernen en tillväxtskjuts under 2022. Per sista juni har Surgical Science en kassa motsvarande 574 miljoner kronor.

"Kassan är välfylld"

Givet historiken av förvärv samt de starka finanserna väcks frågan om nya förvärv står för dörren?

”Vårt mål är alltid att skapa avkastning för våra aktieägare. Kassan är välfylld och ökar varje kvartal, då vårt kassaflöde är starkt positivt. Vi investerar både i verksamheten samt fortsätter arbeta efter vår strategiska förvärvsagenda”, säger vd:n.

Han fortsätter:

”Vi har en klar bild av vilka pusselbitar vi tycker passar i vårt bolagsbygge och fortsätter hålla fast vid vår plan. Den röda tråden har varit förvärv som har bra kundbas, framför allt inom Industry/OEM. Vidare ska de ha eller kunna bistå med nya applikationsområden, såsom kliniska områden och/eller delar av kroppen. Slutligen är även kompletterande teknologier och duktiga mjukvaruutvecklare faktorer i vår förvärvsagenda.”

Bruttomarginalen inom segmentet ”Educatoional Products” tog stryk under det andra kvartalet och Hennermark skriver även att det var en ”klen försäljning inom Industry/OEM, förutom licensintäkter.” Mer smala och tighta budgetar från kunder har skapat ett ökat kostnadsfokus, vilket tydligt slår mot bolag såsom just Surgical Science.

Något som Hennermark har förståelse för.

Budgetläget inom sjukvården är ansträngt

”Jag tror att alla som jobbar med kunder inom sjukvården upplever att budgetläget är ansträngt. Många har en plan som innefattar en lista på saker som behöver köpas och sitter i en sits där inflationen gör att man behöver prioritera, eftersom man inte kan göra allt man föreställt sig”.

”Vi har höjt våra priser och våra säljare är tränade att inte ge rabatter. Då hamnar vi ofta i en situation av att ’sälja nu eller vänta på eventuella budgetjusteringar i framtiden’. Konsekvensen blir ofta att vi säljer en simulator i syfte att kunden kan komma i gång, men vi tar bort en del mjukvarumoduler. Dessa kan sedan adderas när kunden har budget men påverkar direkt vår bruttomarginal på kort sikt.”

Surgical Science har framför allt en stor kund inom Industry/OEM. Givet dess betydelse finns såklart en oro från investerare att det finns en relativt stor fallhöjd om, mot förmodan, detta kundkontrakt skulle avslutas.

Vad säger du om det?

”Inom simulering för robotkirurgi har det funnits en pionjär i form av Intuitive Surgical som vi länge arbetat tillsammans med. I dagsläget är många alternativa robotar på väg att godkännas och lanseras. Några bolag, som Medtronic och CMR Surgical, har redan fått regulatoriskt godkännande i några länder. Vi har i dagsläget cirka 15 robotkirurgibolag som har vår simuleringsmjukvara inbäddad i sina robotar. Vi ser att skalekonomi fungerar väldigt bra för oss då vi äger IP/teknologi som vi licensierar till många kunder”, säger Hennermark.

”Vår utvecklingsavdelning med drygt 100 programmerare förbättrar ständigt teknologin och flyttar gränserna för vad som kan göras med simulering. I takt med att marknaden för robotkirurgi växer kommer fler tillverkare av robotar dela på marknaden och det diversifierar även Surgical Sciences intäkter.”

Huvudfokuset för Surgical Science

Diskussionen om skalbarhet leder oss in på vad som är och ska fortsätta vara bolagets primära fokus.

”För oss som bolag är det vi följer mest noggrant antal kirurgiska ingrepp med robotkirurgi. Dessa växer starkt och förväntas fortsätta växa, då både kirurger och patienter efterfrågar denna metod. Sedan ser vi att vi kontinuerligt kan bidra med mer simulering i form av olika ingrepp, instrument och även produktförlängningar som att vår mjukvara används på, till exempel HMD (VR-glasögon) redan innan användaren kommer till konsolen.”

Beträffande en oro för ökad konkurrens är Hennermark ödmjuk, men också säker i att Surgical Science har en mycket stark marknadsposition.

”Vi räknar med ökad konkurrens framöver, men är trygga i att vårt tekniska försprång snarare ökar än minskar. Sedan skall man komma ihåg att simulering inte är ett binärt val, som till exempel IOS eller Android. Man kan mycket väl ha flera leverantörer av olika övningar inom ett skal. Vi är trygga att vår marknadsandel kommer att vara fortsatt stor på en växande marknad, där vi dessutom har förmågan att öka värdet som simulering skapar per kirurgi/robot, eller vilken enhet man nu väljer att mäta. Ingen tillverkare kommer vilja ha ’näst bäst simulering’.”

Asiatiska bolagen kommer starkt

Tidigare i år var Hennermark med kollegor på SRS-mässan, där de och andra besökare fick se nya robotar och innovationer från såväl nuvarande som potentiella, snart kommande konkurrenter visas upp. Bland annat framkom att de asiatiska bolagen har utvecklats såväl snabbt som starkt.

”Att de asiatiska robotkirurgibolagen gjort stora framsteg var en spaning som stod ut från SRS-mässan. Vi har tidigare upplevt hur andra teknologiskiften skapat stora volymer i en marknad så stor, och centralt reglerad, som den kinesiska. Bolagen är dock egentligen inte så annorlunda i sitt tankesätt än de västerländska. De fokuserar på den mycket utmanande tekniska uppgiften att få en kirurgirobot att transformera handrörelserna hos kirurgen som håller i ’joysticken’ till spetsen på instrumentet som är i patients kropp på bästa sätt. Detta kräver mycket hög teknisk förmåga av bland annat mekanik, kinematik och robotik.”

”Sedan vill de ha helhetslösningar som matchar västerländska alternativ och då vänder de sig till den som är bäst på simulering för att köpa in den biten. Kompetensen inom simulering är helt annorlunda än den som krävs för att konstruera en bra kirurgirobot. Således ser vi inte att de asiatiska bolagen springer i kapp oss, utan snarare att de är kunder till oss. Vi har inte upplevt några kinesiska simuleringsbolag som har relevant teknisk höjd. Därmed konstaterar vi att vår edge är densamma. Hos Surgical Science får du simulering som är bättre och billigare än något alternativ.”

"Viktigt med eget innehav"

Bland investerare och analytiker talas det om pilotskolan, med vilket menas att ledning och styrelse, men framför allt vd och ordförande, ska ha ett eget betydande innehav. Hennermark äger 342 200 aktier, som en till en aktiekurs om cirka 165 kronor värderar dem till totalt 56 miljoner kronor. Därtill äger han 70 000 optioner.

”För mig personligen är det viktigt med ett eget innehav och Surgical Science som bolag har alltid säkerställt att ledande befattningshavare har incitament som är i samklang med våra aktieägare. Vi i ledningen känner stort stöd i dessa frågor från styrelsen och våra två största ägare. De har i flera situation bryggat lösningar för alla aktieägares intresse”, berättar Hennermark och när pilotskolan som fenomen och begrepp diskuteras tar han tillfället i akt med en tydlig jämförelse mellan piloter och kirurger.

”När det gäller pilotskolan är jag personligen tveksam till en förenklad generalisering. Jag tror det beror mycket på aktieägarkollektivets riskbenägenhet, tidshorisont och framför allt på personerna i ledningen. Vad som motiverar en vd, och då rimligen styr beteende, tror jag kan vara helt annorlunda för en annan vd. Vad jag däremot med säkerhet vet är att pilotskolan fungerar för just piloter. De har utan undantag övat kniviga situationer i en simulator innan de flyger planet de själva sitter i tillsammans med passagerarna. Det finns fortfarande en hel del kvar att göra för kirurgerna i det avseendet.”

LÄS MER: Mentice och Surgical Science

Dela med dig