Aktiespararna

KI:s prognos: Då sänks räntan flera gånger i rad

Av Finwire
10 augusti 20231 min lästid
Hög inflation och höjda räntor har slagit hårt mot räntekänsliga svenska hushåll och mot bostadsbyggandet som nu minskar snabbt. Tillsammans med en inbromsning i exporten gör detta att BNP minskar med i det närmaste 1 procent i år. Det skriver Konjunkturinstitutet (KI) i en konjunkturuppdatering.

Jämfört med prognosen som lämnades i slutet av juni har KI sänkt prognosen för BNP med 0,5 procentenheter till 0,9 procent. För nästa år ligger sänkningen på 0,2 procentenheter till 1,2 procent.

"Lågkonjunkturen har ännu inte slagit igenom på arbetsmarknaden, men antalet sysselsatta kommer att minska de närmaste kvartalen och arbetslösheten ökar till 8,4 procent nästa år", skriver KI. Det är en ökning med 0,3 procentenheter mot juni-prognosen för 2024.

Räntesänkningarna kommer sommaren 2024

KPIF-inflationen fortsätter att minska framöver och under det andra halvåret 2024 ligger den tydligt under Riksbankens inflationsmål, spår KI.

"Riksbanken inleder därför en serie räntesänkningar framåt sommaren nästa år. Samtidigt bedrivs finanspolitiken nästa år så att den blir ungefär neutral", skriver KI.

KI håller fast vid sina prognoser för KPI och KPIF för 2023 respektive 2024.

Makroanalyser

Dela med dig