Aktiespararna

Mörkare i gruvan - svårt att se kortsiktigt lyft i aktien

25 april 20232 min lästid
Pressbild från Bolidens hemsida.
I ett längre perspektiv finns det dock mycket som talar för bolaget.

Gruv- och smältverksbolaget Bolidens omsättning och rörelseresultat var 12% respektive 16% under konsensus. Resultatet pressades av lägre volymer, delvis till följd av lägre metallhalter i Bolidens gruvor, högre kostnader för främst energi och förbrukningsvaror samt lägre metallpriser.

Det är därför också främst gruvdelen som backar. Rörelseresultatet gick från 3,1 miljarder kvartal 1 2022 till 1,2 miljarder samma period i år. En del berodde på tillfälliga effekter i form av produktionsstörningar. Smältverken håller bättre, här har resultatet bara minskat från 1,6 till 1,5 miljarder.

Kortsiktigt är det svårt att hitta faktorer som skulle kunna lyfta aktien, trots att den inklusive dagens tapp är ned drygt 20% från toppnivåerna i början av 2022. Svagare världskonjunktur lär pressa metallpriser, halterna i Aitik och Garpenberg fortsätter att vara låga, större investeringar och lägre vinster sänker kassaflödet vilket i sin tur begränsar utdelningsutrymmet framöver.

Hoppet, kortsiktigt, står till att Kina, som står för 40% av all metallefterfrågan, kan hålla emot konjunkturnedgången då landet är på väg ur covidsvackan. En annan möjlig plusfaktor är att energipriserna faller framöver.

Totalt sett överväger dock negativa inslag på kort sikt. I ett längre perspektiv finns mycket som talar för Boliden. Klimatomställningen kan leda till stora underskott på bland annat koppar, zink och nickel, vilket talar för att pristrenden är uppåt. Det, tillsammans med ett försämrat geopolitiskt läge, lär också underlätta för Boliden att öppna nya gruvor.

Boliden är också en av gruvsektorns mest effektiva aktörer, men lägre energipriser än många av konkurrenterna vilket talar för bra vinstmarginaler. Ser man till ledningen har man å ena sidan av svag ägarbild, utan dominerande långsiktigt ägarintresse, å andra sidan en mycket kompetent vd i Mikael Staffas.

LÄS MERAnalys: Tecknen som talar för att det inte blir så illa som befarat

Dela med dig