Aktiespararna

Nordea tror på högre räntor längre

Av Finwire
25 augusti 20232 min lästid
Riksbanken höjer styrräntan med ytterligare 0,25 procentenheter till 4,00 procent i september, enligt Nordea. Men det kanske inte räcker.

Inflationen är för hög och kronan bekymmersamt svag. Räntor med längre löptider har stigit under sommaren då flera ekonomier uppvisat motståndskraft. Allt annat lika talar det för något högre räntor längre. Det skriver Nordeas makroekonomer i en boränteprognos som publiceras på fredagen.

Samtidigt har räntor med längre löptider stigit kraftigt runt om i världen under sommaren. Skälet bakom är i första hand att flera ekonomier stått emot räntehöjningarna bättre än befarat. Det i sin tur innebär att centralbankerna behöver ta i mer för att få bukt med hög efterfrågan och inflation.

Den svaga kronan kan resultera i ytterligare en räntehöjning


Kronan är nu emellertid så svag att den ställer till bekymmer på flera håll, så även för Riksbanken. Nordea bedömer att det går inte att utesluta att Riksbanken känner sig nödgad att höja styrräntan även i november på grund av den svaga kronan.

Hur den europeiska centralbanken, ECB, agerar spelar roll för Riksbanken då ränteskillnaden påverkar kronan. ECB var något mjukare i sitt räntebesked på mötet i juli, vilket enligt Nordea talar för att centralbanken höjt klart. Statistiken har dessutom fortsatt att komma in svagt, vilket stärker den mjukare tongången.

Kan vara attraktivt att binda räntan på bolånen

Enligt Nordeas prognos stiger tremånadersräntan med ytterligare 0,20 procentenheter, med risk för att det kan bli mer. Det samtidigt som räntor med längre löptider inte förväntas gå upp lika mycket och redan idag ligger på en lägre nivå.

Sammantaget innebär det att trots att Nordea räknar med att Riksbanken sänker styrräntan ner till 3,00 procent i december 2024 kan det vara attraktivt att binda räntan på bolånen. De styrräntesänkningar som ligger i prognosen räcker inte för att kompensera för att de bundna räntorna ligger på en lägre nivå, bedömer bankens makroekonomer.

Dela med dig