Aktiespararna

Ny milstolpe uppnådd

11 mars 20217 min lästid
Korta portföljen.
Den starka trenden fortsätter för Korta Portföljen. Efter att ha stigit 64 procent på 7 månader når portföljen en ny avkastningsmässig milstolpe (vecka 10)

Allmän reflektion

Mycket är på gång just nu.

Igår var det dags för Aktiespararnas temakväll nummer två med undertecknad. Denna gång låg fokus på kärnan i Korta Portföljen-strategin, nämligen oupptäckta högpresterare.

Välbekanta namn som Karnov, Prevas, Svedbergs och Wihlborgs deltog med intressanta presentationer. Över 1200 deltagare runt om i Sverige deltog live. Stämningen var god.

Det digitala skapar verkligen otroliga möjligheter för oss aktieintresserade. Geografiskt befann sig såväl föredragshållare som deltagare på vitt skilda platser i landet (och utomlands, i Köpenhamn i Karnovs fall), men det stod inte i vägen för en lyckad kväll.

För er som inte kunde medverka på eventet, så kommer presentationerna finnas tillgängliga här på Aktiespararnas webbplats kommande dagar. Håll utkik!

Ny milstolpe

Vänder vi blickarna till portföljutvecklingen, kan vi konstatera att trenden är god.

Innehaven presterar starkt och bland ljusglimtarna kan AQ Group – portföljens största innehav – nämnas. Aktien har fortsatt sin resa uppåt och forcerat tidigare rekordnoteringar.

På lite mindre än två månader i portföljen har AQ-aktien stigit med 35 procent. Riktkursen har redan infriats två gånger, först på 270 kronor och därefter på 300 kronor.

Lyfter vi blicken, väntas 2021 bli ett spännande år för verkstadsbolaget från Västerås. Balansräkningen är i toppskick och James Ahrgren ansluter inom kort som ny vd. När James tillträder kommer förvärvsagenden med största sannolikhet att skalas upp.

De ljusa framtidsutsikterna har inte gått marknaden förbi, utan fler ser nu skördetiden som Korta Portföljen beskrev i inlägget ”En vilande förvärvskanon” den 21 januari tidigare i år.

+64 procent på 7 månader

Sammanvägt har portföljen nu avancerat 64 procent på 7 månader. Det är en ny milstolpe.

Drivkraften bakom avancemanget finns i a) rätt bolagsval b) hög vinsttillväxt till attraktiva värderingar och c) noga kalibrerade innehavsstorlekar.

Samtidigt har utvecklingen skett med ett förhållandevis måttligt risktagande – alla bolag i Korta Portföljen har en stabil och förutsägbar verksamhet med låg rörelserisk, starka finanser och bra kassaflöde. AQ Group och Tikkurila är två exempel på detta.

Riskjusterat, finns det med andra ord all anledning att fira. Resan har varit exceptionell. Förhoppningen är att även framöver hitta Nordens allra bästa R/R-case, men det gäller att ha realistiska förväntningar.

Jag tackar dock ödmjukast för all trevlig feedback från er följare.

Min ambition har alltid varit att göra skillnad – och inspirera till bättre aktieaffärer. Det värmer när ni följare väljer att engagera er så djupt i strategin, bolagen och analysen.


Utdelningsbesked

Om vi återgår till innehaven är sjukvårdsoperatören GHP Specialty Care ett annat bolag som stigit.

GHP meddelade tidigare under torsdagen ett utdelningsförslag på 0,50 kronor för 2020. Med rådande kurs runt 25 kronor per aktie, ger det en direktavkastning på 2 procent.

Korta Portföljen äger inte GHP av utdelningsskäl, utan av organiska tillväxtskäl när den stora vårdskulden ska betas av. Men det är alltid trevligt med stabila kuponger längs tillväxtresan.

Bokslut från Brdr. Hartmann

Det danska äggkartongsbolaget Brdr. Hartmann, som kom med sitt bokslut i tisdags, valde en annan utdelningsväg än GHP.

Efter ett rekordartat 2020 återinvesterar Hartmann kraftigt – och lönsamt - i sin verksamhet. Utöver en förhållandevis omfattande kapacitetsutbyggnad för att möta den växande efterfrågan, genomförde bolaget nyligen förvärv i både Ryssland och Indien.

Styrelsen väljer därför att prioritera kassaflödet in i tillväxtinitiativ istället för att skifta ut medlen i form av utdelning till oss ägare. Det är helt rätt tänkt. Rörelsen genererar starka kassaflöden och dessa kassaflöden återinvesteras till en hög inkrementell marginal.

Att återinvestera blir därför mycket värdeskapande. Om rådande trender håller i sig, utökas den framtida utdelningskapaciteten väsentligt, vilket är positivt. Men det kräver tålamod.

Att vänta på riklig belöning är dock en grundbult i långsiktigt framgångsrika investeringar.

Bokslutet 2020 visar med all tydlighet vart Brdr. Hartmann är på väg. Stigande råvarupriser kan störa något på kort sikt och ledningen guidar för en något lägre rörelsemarginal under 2021 jämfört med det extraordinära 2020 (med fyra kvartal av högsäsong).

Men det viktiga att ta med sig från såväl bokslutet som i den nya guidningen finns på intäktssidan. Bolaget räknar med en försäljning i intervallet 2,7–3,0 miljarder danska kronor.

Det innebär tillväxt, absolut, men lyfter vi in förvärven, kapacitetsutbyggnaden och rådande trender i konsumentledet, framstår intervallet som konservativt satt. Här finns med andra ord utrymme för positiva överraskningar, även om marknadsläget är osäkert.

Om bolaget skulle infria den övre delen av intervallet, 3,0 miljarder kronor i försäljning under 2021, skulle det innebära en tillväxt på omkring 17 procent. Givet vilka skalfördelar som finns i verksamheten vid högt kapacitetsutnyttjande, går det att skissa på fortsatt stigande marginaler. Jokern finns i transport- och skenande råvarupriserna.

Sammantaget är R/R alltjämt tilltalande i Brdr. Hartmann. Värderingen är låg relativt potentialen, utsikterna och kvaliteten på bolaget. Som tidigare nämnt, passar aktien utmärkt för byrålådan – även om tempot under 2021 kan variera.

Med det sagt, görs inga förändringar i portföljen denna vecka.

Hela portföljen hittar ni nedan


Om Korta Portföljen

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas analytiker Christoffer Ahnemark.

Syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för Aktiespararnas medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall.

All handel sker på egen risk. Gör alltid din egen analys innan köp- respektive säljbeslut fattas.

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikern får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen.

Portföljuppdatering sker varje vecka på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare.

Korta Portföljen finns nu även på Instagram och ni följer kontot här

Dela med dig