Aktiespararna

Ny rapport: Hushållsarbete kostar kvinnor tusentals kronor

Av Jessika Bouveng
10 juni 20242 min lästid
Hushållsarbete kostar kvinnor tusentals kronor.
Det kommer att dröja 30 år innan kvinnors inkomst från arbete väntas vara i nivå med mäns, det visar en rapport från Swedbank.

Orsakerna till ojämställdheten är många enligt rapporten. Bland annat tar kvinnor mer ansvar i hemmet och för familjen, vilket påverkar inkomsten med tusentals kronor, men även ekonomin på sikt i form av sämre pension och mindre sparande.

Madelén Falkenhäll, Swedbanks hållbarhetsekonom, pekar även ut deltidsarbete som orsak till nivåskillnaden och att denna form av arbete är vanligare bland kvinnor. Kvinnor tenderar även att arbeta inom branscher med lägre löner.

Män tar mindre ansvar för familj och hushåll

Enligt rapporten tycker nio av tio kvinnor att det är viktigt att inte vara ekonomiskt beroende av en partner. Rapporten visar även att de män och kvinnor som lever ihop tycker det är viktigt att dela på sysslorna i hemmet. Trots detta tar männen mycket mindre ansvar för hushåll och familj.

”Hälften av kvinnorna uppger att de har tagit ett större ansvar för barnen, medan det bland män är 12 procent som uppger att de tagit det största ansvaret. Kvinnor uppger också att de anpassar sig för att få livspusslet att gå ihop, genom att till exempel avstå karriärmöjligheter, gå ner på deltid eller byta till ett mindre krävande jobb”, säger Madelén Falkenhäll.

Kvinnors faktiska arbetstid är ungefär 90% av männens. Föräldraledighet och vård av sjukt barn förklarar en stor del av kvinnors frånvaro från arbetet.

”För en medianlön innebär det 3 300 kronor mindre i lön efter skatt varje månad och en pension som blir 1 500 kronor lägre per månad. Sparar man tio procent av sin lön efter skatt så kommer kvinnors sparkapital utifrån det vara nästan 200 000 kronor mindre än mäns. Enbart på grund av större frånvaro från jobbet”, säger Madelén Falkenhäll slutligen.

LÄS MER: Så mycket har matprischocken kostat hushållen

LÄS MER: Så mycket stiger bostadspriserna

Marknadsanalyser

Dela med dig