Aktiespararna

Nyfosa minskar förvaltningsresultatet

Av Finwire/Redaktionen
22 april 20242 min lästid
Fastighetsbolaget Nyfosa redovisar ett lägre förvaltningsresultat i första kvartalet 2024, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 833 miljoner kronor (803), en ökning med 3,7% mot föregående år. De totala intäkterna ökade till 922 miljoner kronor (895).

Driftnettot steg till 579 miljoner kronor (556), en ökning med 4,1% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet sjönk till 256 miljoner kronor (303), en minskning med 15,5% mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -267 miljoner kronor (-522). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 75 miljoner kronor (-29).

Resultatet före skatt var 57 miljoner kronor (-350).

Resultatet efter skatt blev 3 miljoner kronor (-333).

Resultat per aktie uppgick till -0,07 kronor (-1,82).

Det långsiktiga substansvärdet låg på 94,81 kronor per aktie (99,01) den 31 mars.

För 2024 beräknas förvaltningsresultatet med nuvarande fastighetsbestånd, offentliggjorda förvärv och försäljningar samt balansdagens valutakurser uppgå till 1 200 miljoner kronor efter ränta på hybridobligationer.

"Nyfosa redovisar ett stabilt första kvartal i den operativa verksamheten med ökade intäkter och driftnetto. Samtidigt fortsatte ränteutvecklingen under 2023 att belasta resultatet. Vi beslutade under kvartalet att utvärdera strategiska alternativ för vårt joint venture Söderport, detta som ett led i vår kontinuerliga utvärdering av investeringar och nya affärsmöjligheter", kommenterar vd Stina Lindh Hök i delårsrapporten.

Söderport som äger industri-, lager- och kontorsfastigheter i Stockholm och Göteborg till ett totalt värde om 14,4 miljarder kronor ägs tillsammans med Sagax sedan 2010. Arbetet med utvärderingen löper på och bolaget kommer att återkomma med information kring utfallet av detta arbete.

"Jag ser tecken på att det börjat röra sig lite mer på transaktionsmarknaden med ett ökat intresse för att både sälja och köpa, drivet av en optimism kring ränteutvecklingen. Vi hoppas att detta ska leda till intressanta affärsmöjligheter för Nyfosa", kommenterar Stina Lindh Hök.

LÄS MER: Här är Swedbanks nya fastighetsfavorit

LÄS MER: SHB sänker flera fastighetsaktier – men här är favoriterna

Dela med dig