Aktiespararna

Här är Swedbanks nya fastighetsfavorit

Av Elin Hanspers
19 mars 20242 min lästid
Swedbanks chefstrateg Mattias Isakson .
Swedbank byter ut Nyfosa mot Balder i sin senaste uppdatering av sina sektorfavoriter.

Sektorfavoriter är en lista där Strategi & Allokering inom Swedbank valt ut de aktier som anses vara favoriter i varje sektor. I veckans uppdatering ersätts Nyfosa med Balder inom Fastighetssektorn. Nyligen lades Balder också till i bankens Fokusportölj.

Hög bostadsexponering och god intäktsstabilitet

Med sin höga bostadsexponering och dess stora geografiska diversifiering har Balder en låg riskprofil och en god intäktsstabilitet, skriver Swedbank.

Balder har också en mycket stark projektportfölj för produktion av nya bostäder och i och med färdigställandet av hyres- och bostadsrätter erhålls ett bra ytterligare bidrag till intjäningen.

”Då bostadsrätter har en mycket hög försäljningsgrad räknar vi med en viss vinst även från dessa, trots det tuffa marknadsläge som ännu råder”, skriver de.

De ser också utrymme för ytterligare tillväxt i substansvärdet med grund i stora möjligheter till ytterligare förvärv, delägarskap och samarbeten med andra aktörer. Samtliga obligationer som förfaller de närmaste åren täcks vidare med kreditfaciliteter från banker, och givet underliggande resultatutveckling under denna period kommer Balder heller inte behöva vara aktiv på obligationsmarknaden igen förrän 2027.

Givet den goda intäktsstabiliteten men även den säkring som finns vad gäller finansieringsportföljen anser Swedbank att Balders värdering är attraktiv, skriver banken. Speciellt då räntetoppen nåtts. Swedbank har också en köprekommendation på aktien med riktkurs 87 kronor.

LÄS MER: Swedbanks nya fastighetsfavorit

LÄS MER: Banken: Köp fastighetsfavoriten - en vinnare i branschen


Dela med dig