Aktiespararna

Sandvik redovisar vinstmiss - aktien faller

Av Finwire/Redaktionen
22 april 20242 min lästid
Stefan Widing, vd för Sandvik.
Verkstadsbolaget Sandvik redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Det justerade ebita-resultatet var också lägre än väntat.

Aktien backar på börsen efter att ha släppt rapporten.

Omsättningen sjönk 6,3 procent till 29 002 miljoner kronor (30 968). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 30 538. Den organiska försäljningstillväxten var -5 procent (13).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 5 281 miljoner kronor (6 119), väntat 5 919, med en justerad ebita-marginal på 18,2 procent (19,8).

Jämförelsestörande poster uppgick till -2 509 miljoner kronor (-45), främst hänförligt till omstruktureringsprogrammet som initierades första kvartalet 2024.

Justerat rörelseresultat uppgick till 4 824 miljoner kronor (5 638), med en justerad rörelsemarginal på 16,6 procent (18,2).

Orderingången landade på 31 981 miljoner kronor (34 363), vilket är 0,4 procent högre än analytikerkonsensus. Orderingången minskade totalt med 7 procent, i fast valuta med 5 procent, och organiskt med 5 procent.

Fritt operativt kassaflöde uppgick till 3 770 miljoner kronor (3 710).

Q1 en blandad bild enligt vd

För divisionen Sandvik Manufacturing and Machining Solutions uppger bolaget att utvecklingen för den dagliga orderingången under de två första veckorna i april var stabil jämfört med första kvartalet.

"Sammanfattningsvis uppvisade det första kvartalet en blandad bild och påverkades negativt av kalendereffekter och tidpunkter. Det ledde också till en marginal under kvartalet som inte var i linje med vårt målintervall", säger vd Stefan Widing.

Han säger vidare.

"Blickar vi bortom det första kvartalets dynamik ser vi ett stabilt till positivt sentiment bland våra kunder och en fortsatt investeringsvilja. Ledande indikatorer tyder på en positiv utveckling: olika inköpschefsindex förbättras och priserna på viktiga metaller utgör ett stöd med sina höga nivåer. Vi ser också fortsatt bra prissättning och kostnadsfokus i organisationen, vilket kommer att stödja vårt marginalmål för helåret."

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig