Aktiespararna

SBB tappar flest aktieägare

Av Elin Hanspers
7 maj 20242 min lästid
Enligt Euroclear Sweden rensar investerare i portföljerna, samtidigt som kvinnor fortsätter göra bättre investeringar än män. Investor är fortfarande det populäraste aktieköpet.

När Euroclear Sweden sammanfattar första kvartalet toppar Investor listan över de mest populära bolagen, följt av Telia och Ericsson. Samtidigt klättrar såväl Handelsbanken som H&M en placering medan SBB tappar två placeringar till plats tio.

"När det gäller Saab har 45 400 av de totalt 46 000 nya aktieägarna köpt färre än 100 aktier, det vill säga rätt så små poster. Det tyder på att det är privatpersoner med begränsade resurser som sett en chans till en god investering", säger Krister Modin, analytiker på Euroclear Sweden, i ett pressmeddelande.

SBB är också det bolag bland de 150 bolagen med flest aktieägare som tappade flest aktieägare under perioden – cirka 12 200, följt av Neobo fastigheter, med omkring 11 600, och Ericsson, med cirka 7 200. Saab var det bolag som ökade antalet aktieägare mest - under kvartalet tillkom cirka 46 000 nya aktieägare. Efter Saab följer Investor, med omkring 19 600 aktieägare och Handelsbanken, med cirka 16 200.

Aktieägarnas favoritbolag första kvartalet 2024

Placering under 2023 inom parentes

  1. Investor
  2. Telia
  3. Ericsson
  4. Volvo
  5. Swedbank
  6. SEB
  7. SSAB
  8. H&M (9)
  9. Handelsbanken (10)
  10. SBB (8)

Kvinnor fortsatt vinnare på börsen

Enligt Euroclear ägde svenska investerare i snitt aktier i 5,1 bolag under första kvartalet. Det är en minskning från motsvarande period 2023 då snittet låg på 5,3.

Samtidigt ökade värdet av kvinnors och mäns portföljer med 5,1%. För kvinnor låg ökningen på 5,9%, medan den låg på 4,7% för männen. Kvinnors portföljer gick alltså 27% bättre än männens under första kvartalet.

”Det här är tredje kvartalet i rad som kvinnors portföljer procentuellt sett presterar bättre än männens. Att säga att det är en trend är för tidigt, men det kan vara början på en trend vi ser”, säger Krister Modin.

Både antalet kvinnliga och manliga aktieägare ökade under första kvartalet. under kvartalet tillkom 3 331 kvinnor (+0,3%), och 7 602 män (+0,5%).

Män äger en större andel av marknadsvärdet på aktier än kvinnor, men kvinnor börjar knappa in. Männen äger nu 66,7% och kvinnorna 33,3% av marknadsvärdet. Samma period förra året ägde männen 67,9% och kvinnorna 32,1%.

LÄS MER: Här är årets kursrusare

LÄS MER: Här är rapportförlorarna spararna valde att köpa i april

Dela med dig