Aktiespararna

Sinch resultat något över förväntan

Av Finwire/Redaktionen
15 februari 20242 min lästid
Sinch vd Laurinda Pang.
Kommunikationstjänstebolaget Sinch redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Det justerade ebitda-resultatet var högre än väntat. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen för Sinch steg 2,3% till 7 532 miljoner kronor (7 361). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 7 411. Den organiska försäljningstillväxten, i lokal valuta och exklusive förvärv, var 1%.

“De gradvisa förbättringar som vi sett tidigare under året fortsatte även i det fjärde kvartalet. Tillväxttakten i Meddelandetjänster är högre och vi gynnas av ökade volymer från kunder som använder våra tjänster för marknadsföring samt en fortsatt hög tillväxt i Indien”, kommenterar vd Laurinda Pang.

Både E-post och SMB-segmentet noterades för organisk tillväxt under perioden.

För E-post var tillväxten 10%, inräknat i fasta valutor, medan bruttoresultatet steg med 13%. SMB påverkades av en god utveckling i Nordamerika och uppvisade en organisk tillväxt i både nettoomsättning och bruttoresultat på 15%.

“Tillväxten i dessa segment kompenserar för minskningen inom Rösttjänster och gör att gruppens organiska omsättningstillväxt återigen är positiv i det fjärde kvartalet”, säger Pang.

Bruttoresultatet blev 2 526 miljoner kronor (2 416), med en bruttomarginal på 33,5% (32,8).

Ebitda-resultatet blev 818 miljoner kronor (791), väntat 912, med en ebitda-marginal på 10,9% (10,7).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 996 miljoner kronor (960), väntat 950, med en justerad ebitda-marginal på 13,2% (13,0).

Rörelseresultatet blev 131 miljoner kronor (66), väntat rörelseresultat var 258. Rörelsemarginalen var 1,7% (0,9).

Justerat rörelseresultat uppgick till 844 miljoner kronor (919), med en justerad rörelsemarginal på 11,2% (12,5).

Resultatet efter skatt blev 145 miljoner kronor (-226).

Resultat per aktie uppgick till 0,17 kronor (-0,27).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 727 miljoner kronor (973).

Sinch lämnar inga prognoser.

LÄS MER: Här ligger blankarna back

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Dela med dig