Aktiespararna

Söderberg: Köpläge i två för tillfället oälskade aktier

Av Carl-Henrik Söderberg
9 december 20195 min lästid
Här är två bolag som underpresterat börsen i år, men där analytikern ser möjlighet till revansch under 2020.

Coor

Bolagsbeskrivning: Coor samordnar, utför och utvecklar olika tjänster i och omkring en fastighet och erbjuder över 100 olika tjänster inom vad som kallas för facility management.

Fastighetsskötsel är en bransch som inte påverkas nämnvärt av en sämre konjunktur. Det är en affärsmodell med låg risk med långa kontrakt (förutsägbarhet) och där kapitalbindningen är låg. Coor har en god förvärvshistorik, något som kan fortsätta givet bolagens fina finanser. Att lönsamheten bibehållits, den förvärvsintensiva strategin till trots, är också ett kvitto på bra management.

Utöver förväntan om förvärvad tillväxt har bolaget som ambition att växa med minst 4 procent per år, något man lyckats överträffa de senaste åren med hjälp av de många nya kunder som adderats.

Vikten av att lyckas omförhandla och förlänga redan existerande kunders kontrakt ska inte underskattas. Det är därför positivt att kontrakt med såväl Volvo Cars och norska Aker Solutions nyligen har förlängts. Närmaste kvartalen väntas även den danska polisen och ICA krita på nya kontrakt.

Läs även: Hundra år och fortfarande köpvärd

Goda finanser och starka kassaflöden

Möjligheterna till fortsatt bra tillväxt ser goda ut och balansräkningen tillåter ytterligare förvärv. Ledningen är också väldigt tydliga med att de är väldigt noga med vad de köper så risken för stora felinvesteringar betraktar vi som relativt liten med stöd av den goda förvärvshistoriken.

Kassaflöden och utdelningar tenderar att gå hand i hand, så det faktum att Coor uppvisar stabila kassaflöden medför också att de kan erbjuda oss investerare stabila utdelningar. Vi väntar oss en utdelning på 4 kronor per aktie, en direktavkastning på 5 procent.


Coors aktiekurs (gul linje) har inte hängt med börsen (lila linje) senaste månaderna.

Slutsats

Aktien har pressats senaste tiden, till viss på grund av danska konkurrenten ISS dåliga kvartalsrapport, och trenden är för tillfället svag. Men lyfter vi blicken ser vi god framtida potential. På lite kortare sikt ser vi framtida triggers i form av en tro på en stark Q4:a med en väldigt hög resultattillväxt samt aktiens säsongsmönster, där den tenderar att gå starkt fram till utdelningen.

Stark förväntad vinsttillväxt kring 15 procent i en tillsynes stabil business lockar.

Det kan därför vara läge att plocka upp aktien, den svaga trenden till trots.

Husqvarna

Bolagsbeskrivning: Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare.

Det bör driva värde på sikt

Vi ser en intressant transformation framför oss där bolaget ska gå ifrån att vara ett massproducerande konsumtionsbolag till att gå mer mot att bli en innovativ ledare med strukturell tillväxt och högre lönsamhet. Där ser vi värde på sikt.

Detta borde innebära högre vinster men också en högre värdering. Genom att montera ner problemdivisionen Consumer Brand blir Husqvarna ett bättre, mer välskött bolag, vilket talar för en högre multipel i takt med att problemen minskar.

Läs även: Ta del av våra portföljer och analyser

Den interna effektiviteten har förbättrats avsevärt senaste åren efter omstruktureringar och kostnadsbesparingar med en imponerande marginalresa till följd. Vi tror att det finns fortsatt marginalpotential.


Husqvarnas aktiekurs (gul linje) har inte hängt med börsen (lila linje) senaste månaderna.

Vägen till tillväxt

Robotsegmentet är en intressant del av verksamheten där försäljningstillväxten för robotgräsklippare och övriga batteridrivna produkter är stark och väntas fortsätta så de nästkommande åren. Stort fokus läggs också på investeringar för att bredda sortimentet och stärka varumärket.

Utrymme att växa via förvärv finns med en balansräkning som inte är särskilt skuldtyngd med en nettoskuld i relation till rörelseresultatet innan av- och nedskrivningar (ebitda) som uppgår till omkring 1,5 gånger.

Slutsats

Till p/e 14 anses Husqvarna-aktien köpvärd, framförallt för den som lyfter blicken några år.

Dela med dig