Aktiespararna

Experten om dagens KI-barometer: En glädje-kick i kylslaget vårväder

Av Elin Hanspers
25 april 20243 min lästid
SEB:s Robert Bergqvist.
Barometerindikatorn i Sverige ökade till 95,0 i april från 93,1 föregående månad. Samtidigt tror företagen i något mindre utsträckning än normalt på ökade försäljningspriser.

Barometerindikatorn steg i april med 1,9 enheter till 95,0.

"Alla delar av ekonomin bidrog till uppgången. Störst var uppgången inom detaljhandeln där stämningsläget för första gången sedan juni 2022 är starkare än normalt. Även inom bygg- och anläggningsverksamhet var uppgången relativt stor. Barometerindikatorn pekar dock fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin som helhet. Att indikatorn är under det historiska genomsnittet förklaras framför allt av det dystra läget bland hushållen och inom tjänstesektorn", skriver Konjunkturinstitutet.

Konfidensindikatorn för detaljhandelns ökade med 4,4 enheter till 102,7. För dagligvaruhandeln förbättrades stämningsläget med knappt sju enheter medan indikatorn för sällanköpshandeln ökade med marginella 0,4 enheter.

För bygg- och anläggningsverksamhet steg konfidensindikatorn till 97,0.

"Byggföretagens förväntningar på ett års sikt, som varit ovanligt pessimistiska de senaste två åren, har återhämtat sig betydligt och är för första gången sedan januari 2022 över det historiska genomsnittet", skriver KI.

Vidare steg tillverkningsindustrins konfidensindikator med 1,9 enheter och pekar på ett normalstarkt stämningsläge. Tjänstesektorns konfidensindikator ökade med marginella 0,5 enheter till 94,2.

Konjunkturinstitutet pekar vidare på att hushållens konfidensindikator har ökat sju månader i rad, men att stämningsläget trots detta är fortsatt mer dystert än det historiska genomsnittet. Skillnaden mellan de framåtblickande respektive bakåtblickande frågorna är ovanligt stor, skriver de , där hushållens bild av framtiden är ljus.

Företagens prisplaner

Samtidigt tror något färre företag inom näringslivet än normalt på ökade försäljningspriser under de kommande tre månaderna. Det är första gången sedan april 2021 som förväntningarna är lägre än det historiska genomsnittet. Dessutom svarar betydligt färre företag att priserna har ökat, jämfört med toppen i oktober 2022.

SEB:s seniora ekonom Robert Bergqvist twittrar på X om att siffrorna pekar på en snar räntesänkning från Riksbanken.

"Jösses vilket kalasläge: företagens prisplaner ger Riksbanken slutlig bekräftelse att räntan sänks 8 maj (se graf). Ökande antal svenska/globala konjunkturkurvor pekar nu uppåt mot "tillväxthimlen". Dagens KI-barometer: en glädje-kick i kylslaget vårväder. Men värmen kommer...", skriver han.

LÄS MER: Nordea: Kronan stärks längre fram

LÄS MER: Så blir din bolåneränta i slutet av 2024

Marknadsnyheter

Dela med dig