Aktiespararna

Nordea: Kronan stärks längre fram

Av Elin Hanspers
24 april 20242 min lästid
Nordea ser ljusning för kronan längre fram.
En svag krona anges ofta som skäl till att Riksbanken väntar med att sänka räntan. Dock menar Nordea att dagens nivå inte är ett hinder - och att kronkursen kommer att stärkas längre fram.

I sin senaste konjunkturprognos ser Nordea en begynnande återhämtning av framför allt hushållens konsumtion under första halvåret 2024.

”En viktig drivkraft är att Riksbanken sänker styrräntan. Räntesänkningarna är en välkommen lättnad för många skuldtyngda hushåll”, skriver de.

Dock pekar de på att ränteläget förblir högre än innan pandemin, detta bidrar till att återhämtningen blir långsam.

Ränta på 2,50%

Nordea väntar sig att inflationen kommer att falla ytterligare och etablera sig under målet från och med sommaren, vilket kommer att medföra att Riksbanken inleder en serie räntesänkningar och att styrräntan landar på 2,50% i december i år.

En risk i prognosen är om räntesänkningarna skulle fördröjas och på så sätt innebära större utmaningar för hushåll och företag.

Kronkursen i fokus

Vidare skriver de att de främsta riskerna för en högre styrränta syns i kronans växelkurs. De noterar att om den europeiska centralbanken ECB väljer att endast genomföra någon enstaka räntesänkning under året så kan Riksbanken också välja att avvakta för att inte riskera en försvagning av kronan, vilket i sin tur skulle driva upp inflationen.

Den geopolitiska oron är också en risk för kronan då en osäkerhet på finansmarknaderna kan orsaka en depreciering av valutan.

Dock ser banken i sitt huvudscenario att kronans motvind kommer att mojna och att valutan faktiskt kommer att stärkas något längre fram.

”Huvudscenariot är dock att kronan handlas på relativt svaga men stabila nivåer mot euron och dollarn i närtid, vilket inte är ett hinder för Riksbanken att sänka räntan. Längre fram stärks kronan något då svensk ekonomis styrkor, i form av näringslivets goda konkurrenskraft och solida offentliga finanser, får större genomslag”, skriver de.

LÄS MER: Så blir din bolåneränta i slutet av 2024

LÄS MER: Storbankerna: Då kommer en andra sänkning från Riksbanken

Dela med dig