Aktiespararna

Storbanken: Så kan kronan pressas av utdelningssäsongen

Av Elin Hanspers
20 mars 20242 min lästid
Svag krona under aktieutdelningssäsongen.
De senaste årens trendmässiga försvagning av kronan mot euron verkar ha brutits i år, skriver SEB i marknadsbrevet Ögat. Det kan motverka försvagningstrycket mot kronan under utdelningssäsongen något.

De senaste 14 åren har kronan försvagats med i genomsnitt 1,4% mot euron under den svenska aktieutdelningssäsongen, skriver SEB och pekar på att den svenska utdelningssäsongen är ganska unik i sin utformning, med utdelningar koncentrerade till ett tillfälle under perioden slutet av mars till mitten av maj.

”Eftersom många aktieägare är utländska och inte alla mottagna utdelningar återinvesteras i Sverige skapas ett utflöde av SEK. Detta utflöde anses vara orsaken till att det finns ett långvarigt och robust säsongsmönster med en försvagning av kronan under utdelningsperioden”, skriver banken

Tre viktiga faktorer

De pekar dock på tre faktorer som gör att det skulle kunna se annorlunda ut, såväl i år som kommande år.

För det första har det blivit något vanligare att även dela ut under hösten. Detta minskar då storleken på vårens utdelningar.

För det andra delar flera företag ut i andra valutor än SEK, ”vilket i viss mån minskar storleken på det potentiella SEK-utflödet och till och med kan skapa möjlighet till ett inflöde då någon av bolagets svenska aktieägare säkerligen väljer att växla den mottagna utländska valutan till SEK”.

För det tredje har kronan trendmässigt försvagats sedan 2010, även bortsett från utdelningarna. Detta räknar dock inte SEB med i år

Tendenserna ser annorlunda ut

”Tendenserna till kronförsvagning under just utdelningssäsongen kan upprepas även i år, men troligen inte i samma utsträckning som tidigare år, givet att den underliggande trenden för kronan är en annan nu”, skriver de.

Samtidigt är det främst globala drivkrafter som påverkar kronan i närtid, menar banken, medan lokala faktorer såsom Riksbanken påverkar magnituden i rörelserna. Ytterligare några månader med en stark dollar kan ge motvind för kronan, men ändå inte resultera i en rörelse helt enligt det historiska snittet, alltså +1,4%. Kronan har därefter möjlighet att stärkas i samband med att Fed levererar den förväntade sänkningen i juni.

LÄS MER: Finansministern: I år är vi i mål med inflationen

LÄS MER: Experterna: Första räntehöjningen på 17 år

Dela med dig