Aktiespararna

Storbankerna om inflationen: Detta lyfter årstakten

Av Elin Hanspers
14 maj 20242 min lästid
Under onsdagen publiceras inflationssiffrorna för april.
Förhöjda elpriser och prisrekyler väntas ha lett till att inflationen tillfälligt vände upp i april.

Nordea tror att inflationen enligt KPIF i april steg till 2,4% från 2,2% i mars. Huvudanledningen till den temporärt stigande inflationen är enligt Nordea de stigande matpriserna i april medan de sjönk motsvarande period förra året. Dessutom föll elpriserna mindre och hyrorna steg mer än i april förra året. KPIF exklusive energi väntas komma in på 3,0%, upp från 2,9% i mars.

Nordea noterar vidare att dess inflationsprognoser är lägre än Riksbankens. För april ligger Riksbankens prognos för KPIF på 2,7% och för KPIF exklusive energi på 3,3%.

Nordea väntar sig att inflationen faller under 2% i juni för att sedan ligga under målet under resten av prognosperioden. Detta är i linje med Riksbankens låga inflationsscenario.

”Kronan ändrar inte vår inflationsprognos, men tar bort något av nedsidesriskerna för 2024. Kronan var ännu svagare under hösten och det är möjligt att en svag växelkurs redan är inkorporerat i konsumentpriserna. En paradox är att om kronan stärks kan den svenska inflationen bli väldigt låg”, skriver de.

Swedbank tror på högst inflation

Både Handelsbanken och SEB väntar sig också att KPIF kommer in på 2,4%.

SEB väntar sig att vidare KPIF exklusive energi ligger still på 2,9% och Handelsbanken att KPIF exklusive energi stiger något till 3,0%.

Swedbank å sin sida tror på högre inflation enligt KPIF.

”Förhöjda elpriser och prisrekyler efter den oväntat svaga marsinflationen lyfte årstakten i KPIF till 2,6 procent enligt vår prognos. Även den underliggande inflationen steg något, även om vi bedömer att uppgången är tillfällig. Kraftig marginalpress inom dagligvaruhandeln, att döma av prisplanerna, fortsätter att dra ner livsmedelspriserna och vi tror att maten blir billigare under resten av året.”, skriver de.

Precis som Nordea väntar sig Swedbank att årstakten i KPIF når inflationsmålet i juni och sedan ligger kvar under målet under resten av 2024 och 2025.

KPIF exklusive energi väntas i april komma in på 3,2% enligt banken.

LÄS MER: Swedbank tror på högre inflation i april

LÄS MER: Räntesänkningarna närmar sig med stormstegDela med dig