Aktiespararna

Storbankerna om räntebeskedet: Upplagt för sänkningar

Av Elin Hanspers
6 maj 20244 min lästid
Samtliga fyra storbanker väntar sig att Riksbanken sänker räntan med 25 punkter på onsdag, men hur synen på hur Riksbanken sedan agerar under året skiljer sig åt.

Swedbank skriver att svenska förhållanden talar för en räntesänkning. De ser heller inga problem med att Riksbanken går före Fed och ECB med en räntesänkning så länge som det är troligt att andra centralbanker även de ganska snart börjar sänka sina styrräntor.

”Svensk ekonomi går svagt, BNP-utfallet för första kvartalet visade att BNP föll för fjärde kvartalet i rad. Inflationen fortsätter nedåt och prisplanerna för detaljhandeln indikerar prissänkningar framöver. Därtill fortsätter arbetsmarknaden att försvagas och löneökningstakten ser ut att ha toppat på 4,4 procent”, skriver banken, men noterar också att den svaga kronan skulle kunna få Riksbanken av avvakta.

”Det är inte uppenbart att en lite hökaktigare Riksbank skulle påverka kronans växelkurs särskilt mycket. Men det finns troligen ledamöter i Riksbankens direktion som kanske föredrar att avvakta med en sänkning av styrräntan. Vi tror fortfarande att majoriteten kommer att rösta för en sänkning i maj, men osäkerheten har stigit de senaste veckorna”, skriver de.

Swedbank tror på fyra sänkningar i år, till 3,00% i slutet av året. I slutet av 2025 väntas räntan ligga på 2,00%.

Även SEB tror att räntan ligger på 3,00% i slutet av året. I slutet av 2025 väntas dock räntan ligga på 2,25%, enligt banken.

SEB noterar att de flesta svenska analytiker tror på sänkning medan utländska bedömare med främst tror på oförändrad ränta.

”Kommer svensk inflation eller Fed och amerikansk ekonomi dominera – vi tror inflationen vinner. Dom förväntade marknadsrörelserna förväntas inte bli så stora om räntan sänks samtidigt som direktionen håller fast vid prognosen att det blir totalt tre räntesänkningar i år i linje med vårt huvudscenario. Om så blir fallet bedöms kronan försvagas med 5 öre mot euron och tvåårsräntan falla med 4 punkter. Om direktionen skulle säga att räntan kan sänkas mer än vad de sa i mars bedöms kronan försvagas med hela 13 öre. Minst rörelse blir det om räntan lämnas oförändrad i maj, då väntas kronan stärkas med tre öre”, skriver banken.

Handelsbanken och Nordea åt olika håll

Handelsbanken menar att de senaste inflationssiffrorna indikerar att Riksbanken sänker räntan på onsdag, men att den svagare kronan gör prognosen osäker. Banken var också den sista av de fyra att prognostisera en sänkning i maj, så sent som i början av april trodde banken fortfarande på en junisänkning.

Handelsbanken tror också på en långsam sänkningscykel, med ytterligare två räntesänkningar i år, i september och december, till 3,25% vid årets slut. Därefter väntas fyra sänkningar fram till september 2025 då räntan väntas ligga på 2,25%.

Handelsbanken skriver i en uppdatering av inflationsprognoserna på måndagen att det finns flera inflationsrisker framöver, dels tecken på stigande globalt inflationstryck, en svagare krona och att nya kostnadschocker kan påverka företagens prisplaner.

Nordea å andra sidan tror att räntan sänks ytterligare fem gånger till under året till 2,50% i december.

”Riksbanken hade sannolikt redan lättat på bromsen om det inte vore för den svaga kronan. Den bångstyriga och svårförutsägbara växelkursen är en restriktion och kan sätta käppar i hjulen för penningpolitiska lättnader längre fram. Vi räknar dock med att ECB också sänker räntan flera gånger i år, vilket minskar deprecieringstrycket. Än viktigare är att de svenska förhållandena står i förgrunden för Riksbanken. Där är bilden tydlig, nämligen att det är upplagt för räntesänkningar. En paradox är dessutom att om kronan skulle stärkas snabbt kan inflationen bli mycket låg”, skriver de.

LÄS MER: Inflationen lägre än väntat - "Glad spik i kistan"

LÄS MER: Så blir din bolåneränta i slutet av 2024


Dela med dig