Aktiespararna

Svensk BNP marginellt upp

Av Elin Hanspers
10 april 20242 min lästid
Sveriges BNP ökade med 0,1% i februari, säsongsrensat och jämfört med föregående månad enligt BNP-indikatorns preliminära sammanställning.

Kalenderkorrigerat BNP var 0,3% högre än i motsvarande månad föregående år.

”Svensk BNP ökade marginellt i februari, vilket förklaras av bland annat ökande produktion bland näringslivets tjänsteproducenter. Utvecklingen hölls tillbaka av nedgångar bland varuproducenter och offentliga myndigheter,” säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

BNP-indikatorn sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Den ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP.

Sjunkande hushållskonsumtion

Siffror från SCB visar vidare att hushållens konsumtion minskade med 0,5% i februari 2024 jämfört med januari 2024, i säsongrensade tal.

Jämfört med februari 2023 minskade hushållskonsumtionen med 0,3%, mätt i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser.

Den branschgrupp som främst påverkade hushållskonsumtionen negativt var möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror, och den branschgrupp som främst påverkade hushållskonsumtionen positivt var främst detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel och dryck.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Makroanalyser

Dela med dig