Aktiespararna

Svensk BNP sjönk oväntat- "bäddar för RB-sänkning"

Av Elin Hanspers
29 april 20242 min lästid
SEB:s Robert Bergqvist.
Sveriges BNP-indikator för första kvartalet sjönk oväntat, visar preliminär statistik från SCB.

För första kvartalet som helhet sjönk den svenska BNP-indikatorn 0,1%. Enligt Bloomberg analytikerkonsensus väntades en ökning på 0,2%.

I mars sjönk Sveriges BNP 0,3% jämfört med föregående månad.

För både mars och kvartalet som helhet låg kalenderkorrigerad BNP 1,1% under nivåerna i motsvarande perioder föregående år.

”Aktiviteten i svensk ekonomi fortsatte försvagas under första kvartalet 2024 vilket förklarades av nedgångar i februari och mars. Kvartalet blir det fjärde i följd med negativ tillväxt,” säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

Mars hade tre arbetsdagar färre än motsvarande månad föregående år medan kvartalet som helhet hade en arbetsdag mindre än samma kvartal föregående år.

Den ordinarie beräkningen av första kvartalet kommer den 30 maj.

Försäljningsvolymen i detaljhandeln sjönk

Nordea kommenterar såväl BNP-indikatorn som detaljhandelssiffrorna, som också kom in under måndagsmorgonen. De visar att försäljningsvolymen i detaljhandel sjönk 0,4% i mars jämfört med föregående månad.

"Sammantaget kom BNP-indikatorn in en aning svagare än väntat, vilket visar att det var en trög start på året. Om man ser framåt så bör hushållskonsumtionen börja återhämta sig, men det kommer knappast att påverka inflationen. Dessutom är de förbättrade utsikterna baserade på förväntningar om räntesänkningar. Om Riksbanken tvärtemot förväntningarna fortsätter avvakta kommer tillväxtutsikterna mörkna igen. Vi väntar oss att Riksbanken sänker räntan i maj och att räntan ligger på 2,50% vid årsskiftet", skriver de.

SEB:s seniora ekonom Robert Bergqvist ser BNP-siffrorna som en spik i kistan för en räntesänkning i maj.

"Nya makrodata = bäddar för RB-sänkning. BNP & detaljhandel klart svagare än väntat för kv1 och mars. Nu har Riksbanken starka både aktivitets- & inflationsargument för att sänka räntan nästa vecka. Och det är dags att snacka tidpunkt för sänkning nr 2", twittrar han på X.

LÄS MER: När vänder BNP-siffran upp för Sverige?

LÄS MER: Räntesänkningarna närmar sig med stormsteg

Marknadsnyheter

Dela med dig