Aktiespararna

Svolders vd: Ser attraktiva värderingar för dessa bolag

Av Cristofer Andersson
27 mars 202411 min lästid
Tomas Risbecker, vd Svolder.
Svolder har haft ett par utmanande år i och med sitt fokus på småbolag. Jämfört med storbolagsindex har avkastningen lämnat mycket att önska, men också relativt Carnegies småbolagsindex (CSRX). I en stor intervju pratar den snart ettåriga vd:n, Tomas Risbecker, med Aktiespararna om utmaningarna, innehaven och insynsägande.

”Vi är glada över hur det senaste kvartalet har gått och vår strategi att bygga långsiktigt värde och leverera hållbara resultat har över tid visat sig vara framgångsrik”, säger Tomas Risbecker, vd för Svolder sedan april 2023, och fortsätter:

”Vi levererade en substansvärdetillväxt på 14 %, vilket är bättre än de svenska småbolagen (CSRX), som ökade med 8,1 % under samma tidsperiod, det vill säga december-februari.”

Aktien har utvecklats sämre än jämförelseindex, men Risbecker lägger vikt vid substanstillväxten.

”Vårt fokus ligger på att påverka substansvärdetillväxten, och i detta avseende har vi överträffat index. Det är dock viktigt att påpeka att hur vår aktie rör sig i förhållande till våra underliggande tillgångar är något som ligger utanför vår direkta kontroll. Vårt långsiktiga mål är att skapa en substansvärdetillväxt som slår index. Över tid borde det även synas i aktiekursen. En naturlig följd av att ha en koncentrerad portfölj är att utvecklingen i förhållande till jämförelseindex kan komma att avvika kraftigt mellan olika rapportperioder."

Det finns alltid mer att önska, men Risbecker betonar att han och hans kollegor är nöjda med kvartalet.

”Även om småbolagen generellt har haft det tufft jämfört med större bolag på senare tid, är vi nöjda med hur vår portfölj har presterat jämfört med både index och andra investmentbolag.”

Inom småbolagssektorn är det några få bolag som stått för en majoritet av den relativa styrkan under de senaste tre månaderna. Flera av dessa bolag finns inte i Svolders portfölj.

”Det stämmer att inom småbolagskategorin har de större bolagen utvecklats starkare under samma period. Svolders strategi är att investera i bolag med ett börsvärde på mellan 1–20 miljarder och över tid brukar dessa utvecklas starkt, men småbolagsindex har sin tyngdpunkt i bolag med väsentligt högre marknadsvärde än så”, förklarar den ännu relativt nya vd:n, och fortsätter:

”Jämför man utvecklingen för Svolders innehav med de mindre bolagen ser den relativa utvecklingen bättre ut, men över tid kvarstår målsättningen att utvecklas bättre än småbolagsindex (CSRX), som är det mest vedertagna jämförelsemåttet. Det är vår fasta övertygelse att portföljen har utmärkta förutsättningar att göra just det.”

I rapporten står det att läsa hur Svolder dels har minskat i New Wave, som fortsätter vara ert största innehav, dels ökat i Nolato, Arjo samt Mildef.

”När det gäller New Wave har vi valt att minska vår exponering trots deras nya offensiva finansiella mål. Vi tycker fortfarande att bolaget är attraktivt värderat, men storleken i portföljen innebar att vi minskade exponeringen något. Innehavet är fortfarande överlägset störst och givet att bolaget lyckas leverera på de långsiktiga målen så finns fortsatt en klar uppsida i aktien”

”Vår ökning av innehaven i bolag som Nolato, Arjo och MilDef är en del av vår strategi att diversifiera och balansera portföljen. Vi ser bra tillväxtmöjligheter och attraktiva värderingar för dessa bolag, vilket motiverar våra investeringar.”

Torsten Janson är en betydande del av New Wave och dess varumärke. Hur ser ni på det faktumet?

”Som delägare i New Wave Group betraktar vi såklart Torsten Janson som en viktig tillgång för bolaget. Hans insiktsfulla ledarskap och strategiska riktning har varit en central faktor bakom framgången. Samtidigt är vi och Torsten medvetna om vikten av att skapa en stark ledningsstruktur och ett kompetent team som kan ta över och fortsätta driva företaget framåt om det skulle uppstå förändringar. Vi är övertygade om att det redan finns på plats och är bra nog att hantera eventuella utmaningar som kan uppstå i framtiden.

Angående Nolato har Aktiespararen vid ett par tillfällen de senaste åren lyft fram att aktien fortfarande inte billig kursnedgång till trots . Vad är det som ni ser här och som marknaden missar?

”Det är uppenbart att Nolato har kämpat med flera utmaningar under de senaste åren, inklusive en sjunkande aktiekurs. Det som tilltalar oss är Nolatos långsiktiga potential. Även om det är lite kämpigt just nu, så finns det ändå en stark kärna i företagets verksamhet. Koncernen har en gedigen historia av innovation och en imponerande kundbas över olika branscher. Dessutom har ledningen visat sig vara både flexibel och kompetent när det gäller att anpassa sig till nya förutsättningar.”

VHP-delen i Nolato har varit ett sänke.

”Bolaget går för närvarande genom en mixförändring där en del som aktiemarknaden inte uppskattat, VHP, har utvecklats mindre väl och nu utgör en marginell del av verksamheten. Det här området har varit mycket volatilt, men har nu minskat kraftigt och förväntas inte komma tillbaka till historiska nivåer. Långsiktigt ser vi en attraktiv uppsida från dessa nivåer.”

Ett relativt nytt innehav är Arla Plast, där Svolder förvärvade 2 001 000 aktier i samband med börsintroduktionen våren 2021. Siffran motsvarade ett ägande om 10% av såväl kapital som röster. Sedan koncernens IPO har aktien sjunkit med cirka 30%.

”När det gäller Arla Plast och aktiens nedgång sedan börsintroduktionen kan vi konstatera att bolagets resultat för 2020 och delar av 2021 visade sig vara mer positivt påverkat av efterfrågan på olika produkter för skydd mot spridning av Covid än bedömningen var vid börsintroduktionen. Resultatet och marginalen föll 2021 och 2022. Det berodde delvis på att det var svårt att få tag på råmaterial och priserna sköt i höjden. Dessutom blev det en lägre efterfrågan på vissa av deras produkter.”

När aktiens nedgång diskuteras hävdar Risbecker att det ”såklart inte är så konstigt. Arla Plast är ju ett ganska litet företag som nyligen har blivit börsnoterat, och om de inte presterar som förväntat är det klart att aktien tappar i värde. Emellertid ser vi en positiv framtid för sektorn och bolaget. När vi tittar framåt ser vi flera triggers som kan driva både verksamheten och aktien. Bland dessa kan nämnas expansion till nya marknader, effektivitetsförbättringar i verksamheten samt potentiella synergier från eventuella förvärv. Priset på insatsvaror har sjunkit i takt med att tillgängligheten förbättrats, vilket höjt marginalen. Kan bolaget fortsätta en positiv resultattrend finns förutsättningar för en högre aktiekurs.”

Aktieportföljen var obelånad på balansdagen. Hur ska aktieägare tolka detta faktum?

”Vi vill inte ha för många små innehav som drar mycket resurser. Vad gäller framtiden så kommer nog snarare antalet innehav öka något, men vi ska fortsätta att vara koncentrerade. Vi är inte negativa till börsen och tycker att nuvarande likviditet skapar möjlighet till att ta in något nytt bolag. Vi vill och ska naturligtvis vara så nära på fullinvesterade som möjligt över tid.”

Du har snart varit vd i ett år. Vad har varit den största skillnaden jämfört med ditt tidigare uppdrag som ansvarig för svenska delen av AMF:s fondförvaltning samt förvaltare av AMF Aktiefond och AMF Aktiefond småbolag?

”Att gå från AMF till att vara vd har varit en stor förändring på flera sätt. Den största skillnaden ligger nog i det övergripande ansvaret och det bredare perspektivet som följer med rollen som vd. Som vd är jag inte bara ytterst ansvarig för förvaltningen, utan också för hela företagets verksamhet och dess långsiktiga strategi. Det innebär att jag nu måste ta hänsyn till en rad olika faktorer och intressenter, från investerare till anställda och styrelse.”

”En annan skillnad är närheten till bolagen. Eftersom vi har en koncentrerad portfölj med investeringar i små bolag blir vi relativt stora ägare. Det innebär till exempel att vi under denna säsong arbetar i elva valberedningar.”

”Något som har varit ungefär som förväntat är det höga tempot och den stora mängden beslut som behöver tas på relativt kort tid. Jag visste att rollen som vd skulle kräva snabba samt ibland svåra beslut och det har verkligen varit en central del av min dagliga verksamhet. Samtidigt har det varit både utmanande och givande att få möjlighet att vara med och forma företagets framtid på ett mer övergripande sätt än tidigare.”

Ett eget insynsägande är något Aktiespararen förordar. Detta är något du tidigare sagt dig vara enig om och den 8 maj 2023 köpte du 20 000 aktier motsvarande en summa om 1,2 miljoner kronor. Per den 15 mars 2024 äger du 40 000 aktier, motsvarande 2,4 miljoner kronor.

”Som pilot och medaktieägare är jag fast övertygad om vikten av att sitta på samma flygplan som andra aktieägare. Det är en princip jag har följt sedan jag började på Svolder. Angående framtida investeringar är min ambition att fortsätta öka mitt aktieägande.”

Insynsägande är även något som Svolder tittar på när de analyserar sina nuvarande och eventuella innehav.

”Insynsägande från ledande personer är definitivt ett viktigt kriterium för oss. Vi ser positivt på att styrelseledamöter som har blivit utsedda av bolagsstämman förvärvar aktier i företaget och behåller dem under sin tid i styrelsen. En enkel tumregel som vi håller oss till är att efter fem år bör en styrelseledamots aktieinnehav motsvara minst ett årsarvode före skatt.”

Vi är förvisso bara tre månader in på 2024, men vad är dina framtidsutsikter för kalenderåret?

”För 2024 är det svårt att ge en generell prognos, men det verkar som att småbolag fortfarande är attraktivt värderade jämfört med storbolag. Historiskt sett har småbolag sällan underpresterat över längre tidsperioder, även om de senaste åren har varit ett undantag. Även om storbolag fortsätter att utvecklas starkt, kan vi kanske se ett ökat intresse för småbolag med tanke på de lägre räntorna och en möjlig cyklisk revansch.”

Vd:n avslutar med att påtala han och hans kollegor har en positiv syn på börsen framgent.

”Över kommande år ser vi en gradvis förbättrad ekonomi, lägre räntor som minskar pressen på konsumenter och byggsektorn. Vi har en positiv syn på den ekonomiska utvecklingen, även om osäkerheten fortsatt, som alltid, är hög.”

LÄS MER: Lägsta värderingen sedan noteringen - vi ser uppsida

LÄS MER: Listan: Här är de bästa investmentbolagen

Dela med dig