Aktiespararna

TF Bank ökade rörelseresultatet mer än väntat

Av Finwire/Redaktionen
16 april 20242 min lästid
Nischbanken TF Bank redovisar intäkter i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var samtidigt högre än väntat.

"TF Banks låneportfölj har ökat med 21 procent i lokala valutor under det senaste året. Kreditkortsverksamheten i Tyskland driver bankens organiska tillväxt och den tyska låneportföljen överstiger 5 miljarder kronor vid utgången av årets första kvartal. Koncernens rörelseresultat ökade med 25 procent jämfört med motsvarande kvartal 2023", säger vd Joakim Jansson i en kommentar.

Intäkterna i linje med konsensus

De totala intäkterna uppgick till 561,0 miljoner kronor (444,1), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Finwire. Ökningen är relaterad till den växande låneportföljen och geografiskt är det framförallt Tyskland som har haft högre rörelseintäkter.

Räntenettot uppgick till 521,0 miljoner kronor (401,6).

Provisionsnettot blev 41,3 miljoner kronor (42,0).

Rörelsekostnaderna uppgick till 224,7 miljoner kronor (185,4), analytikerkonsensus var 228 miljoner kronor. Merparten av ökningen förklaras av högre försäljningsrelaterade kostnader och fler anställda som en följd av den stigande nyutlåningen.

Kreditförlusterna uppgick till 188,4 miljoner kronor. I fjol var kreditförlusterna 140,4 miljoner kronor. Väntat var kreditförluster på 196 miljoner kronor. Den växande låneportföljen i segment Credit Cards och högre kreditförluster inom segment Ecommerce Solutions har bidragit till att kreditförlusterna ökat. Kreditförlustnivån uppgick till 4,1 procent (3,8).

Rörelseresultatet blev 147,9 miljoner kronor (118,3), väntat var 139 miljoner kronor.

Positiva valutaeffekter

Låneportföljen uppgick till 18 799 miljoner kronor (15 286), jämfört med mars 2023 är ökningen i lokala valutor 21 procent. Positiva valutaeffekter har påverkat låneportföljens tillväxt med ytterligare 2 procent. Väntad nivå var 18,43 miljarder.

Kreditkortsverksamheten har haft en organisk lånebokstillväxt om 72 procent under det senaste året och skalfördelar i affärsmodellen har bidragit till ett väsentligt förbättrat rörelseresultat, uppger bolaget vidare.

LÄS MER: Carnegie: Nischbanken en attraktiv investering

LÄS MER: Regeringens förslag - ett dråpslag för nischbankerna?

Dela med dig