Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Tidiga uttag från pensionen straffas

wysiwyg_image

Denna krönika framgår ur Aktiespararen nummer 10–11 2019.

Funderar du på att sluta jobba och gå i pension före 65 års ålder? Kanske ska du fundera en gång till när du ser hur tidiga pensionsuttag beskattas. Det finns en tydlig åldersgräns i skatteskalorna. Den kommer sannolikt också att flyttas uppåt de kommande åren.

Skatten på pensioner har sänkts steg för steg under flera år. Från nästa år, 2020, kommer de flesta pensionärer att ha ungefär samma skattenivå på sin pension som på lönen innan de slutade jobba.

Det är dock bara pensionärer som fyllt 65 år den 1 januari 2020 som får del av de nya skattesänkningarna. För yngre pensionärer, som redan nu betalar betydligt högre skatt på sin inkomst, blir det inga lättnader. Skatteklyftan ökar. Skillnaden i beskattning för en pension på 30 000 kronor i månaden är 2 400 kronor, beroende på om du är född 1954 och tidigare eller yngre än så.

Lägst skatt har den som fortsätter att jobba efter 65-årdagen. Arbete långt upp i åren premieras med dubbla jobbskatteavdrag. Här är skatteskillnaden jämfört med den unge pensionären 5 200 kronor. I månaden.

LÄS ÄVEN: Hälsosamt tillväxtspår skapar värde

Att det finns skatteskillnader på grund av ålder kan ju tyckas en smula märkligt. Att det blivit så beror på tidigare politiska beslut. När de första jobbskatteavdragen infördes 2007 innebar det att de som hade andra typer av inkomster som sjukersättning, a-kassa, föräldrapenning och pensioner fick betala mer skatt varje månad.

Framför allt den relativt sett högre skatten på pensioner upprörde många och politikerna har därför successivt sänkt skatten här. Men den högre skatten finns däremot kvar för till exempel sjukersättning och a-kassa. Här är den övre gränsen för att få stöden 65 år. Enklast alltså, att dra gränsen för sänkt skatt vid 65, eller för att prata skattespråk, från det år du fyller 66 år. Nästa år är det alltså alla födda 1954 som kvalar in för sänkt skatt.

Med stigande pensionsåldrar är det dock inte säkert att åldersribban kommer att ligga kvar på den nivån. Nästa pensionshöjning, år 2023, påverkar även åldersgränsen för garantipension och därmed också sjukersättning och a-kassa. Om den åldern blir 66 talar mycket för att även åldern för när pensionsskatten sänks kommer att flyttas uppåt.

Den som vill lämna arbetslivet lite tidigare bör alltså antingen räkna in den högre skatten i sin pensionsbudget eller också fundera på andra kostnadsalternativ för mat och hyra de första pensionsåren.

Att åtminstone delvis leva på sparpengar kan vara ett alternativ. Skatten på kapitalinkomster är densamma oavsett ålder. Att vänta med att ta av pensionspengarna ger också mer i plånboken. Väntar du med att ta ut pensionen har du statistiskt sett färre år kvar att leva. Det innebär att månadsbeloppet stiger eftersom pensionsutbetalningarna fördelas utifrån din generations förväntade medellivslängd.

Författare Kristina Kamp