Aktiespararna

Tio år gammalt projekt spökar i Skanska

Av Sebastian Lang
8 maj 20244 min lästid
Sebastian Lang är frilansande analytiker och kommenterar Skanskas rapport för Q1.
Med en stark underliggande utveckling inom Byggverksamheten ser Skanska-aktien attraktiv ut trots dagens rapportbesvikelse.

Byggbolaget Skanskas resultat för det första kvartalet kom in betydligt lägre än analytikerna (Infront) hade räknat med. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 497 miljoner kronor, vilket var 43% mindre än förväntad. Även orderingången om 46,9 miljarder kronor missade konsensusestimaten, om än med endast 4%. Intäkterna var i linje och ökade organiskt med 5%, jämfört med samma period ifjol, till 36,4 miljarder kronor.

Resultatbesvikelsen var framfört allt relaterad till ett tio år gammalt pågående projekt i Storbritannien, där riskprofilen inte är linje med den nuvarande anbudstrategin. I kvartalet uppstod således kostnader om -370 miljoner kronor och rörelsemarginalen inom Byggverksamheten (93% av koncernintäkter, 12-månader rullande) sjönk med 1 procentenhet till 1,8%. Det är en bra bit under det finansiella målet att byggmarginalen ska uppgå till minst 3,5% över tid.

Ökad orderingång

Enligt Skanskas vd Anders Danielsson finns det dock inga andra projekt likt den brittiska i portföljen, vilket talar för en återhämtning av lönsamheten framöver. Den underliggande utvecklingen inom Bygg är dessutom god och orderingången ökade justerat för valutakurseffekter med 83% till ovannämnda 46,9 miljarder. Främsta drivkrafter är anläggningsmarknaden i Norge och USA, med stöd från federala finansieringsprogram för infrastruktur. Även det amerikanska husbyggande är stark för de segment som är relevanta för Skanskas del.

I Europa är marknaden för husbyggande däremot fortsatt svag i de flesta geografier, men bolaget noterar en ökad aktivitet inom bostadssegmentet och uppmuntrande signaler från industrisegmentet, vilket i sin tur talar för mer positiva marknadsutsikter kommande 12-månader. Summa summarum låg orderstocken inom Byggverksamhet vid slutet av mars på en rekordhög nivå om 251,4 miljarder kronor, vilket motsvarar 19 månaders produktion.

Förlust i BoKlok

Vad gäller Bostadsutveckling (4% av koncernintäkter) så ökade antalet sålda bostäder i första kvartalet till 511, men från mycket låga nivåer. Segmentets rörelseresultatet påverkades av låga volymer i Norden och förluster i lågprissegmentet BoKlok om -146 miljoner kronor. Icke desto mindre förbättrades rörelseresultatet inom Bostadsutveckling till 23 miljoner, jämfört med -314 miljoner kronor ett år tidigare.

Ganska dystert är läget fortfarande inom Kommersiell fastighetsutveckling (3% av koncernintäkter) och i det första kvartalet gjordes inga försäljningar eller projektstarter. På uthyrningssidan gynnas Skanska av sina högkvalitativa lokaler i bra lägen, inte minst i USA, där ett rekordstort hyresavtal om 48 900 kvadratmeter tecknades i slutet av januari. Transaktionsmarknaderna beskrivs, emellertid, som fortsatt svaga, med få aktiva köpare. Förhoppningarna ligger på räntesänkningar och förbättrad tillgång till finansiering, vilket skulle kunna stimulera marknaden framöver.

Möjligtvis kom startskottet redan idag, i och med Riksbankens beslut att sänka styrräntan för första gången sedan 2016. Med sin välfyllda orderbok inom Byggverksamheten och en organisation som har effektiviserats under de senaste kvartalen framstår Skanska i alla fall som välrustad för att invänta den potentiella återhämtningen i fastighetsmarknaden.

Aktien har återhämtat sig markant under de senaste 12 månader (+31% inklusive utdelning) och handlas i skrivande stund till 14 gånger den förväntade vinsten i år (p/e-tal). Justerad för den starka nettokassan motsvarar börsvärdet drygt 10 gånger rörelseresultatet (EV/EBIT). Det är fortfarande attraktiva nivåer för den långsiktiga investeraren, som dessutom kan glädja sig åt en förväntad direktavkastning kring 3,7%.

LÄS MER: Skanska bommar estimaten i det första kvartalet

LÄS MER: Uppgifter: Skanska del av stort brittiskt rekordprojekt


Dela med dig