Aktiespararna

Wallenstam ökar förvaltningsresultatet

Av Finwire/Redaktionen
24 april 20243 min lästid
Fastighetsbolaget Wallenstam redovisar ett ökat förvaltningsresultat i första kvartalet 2024, jämfört med samma period året innan.

Wallenstams hyresintäkter steg till 719 miljoner kronor (660), en ökning med 8,9% mot föregående år. De totala intäkterna ökade till 806 miljoner kronor (773).

Driftnettot steg till 535 miljoner kronor (462), en ökning med 15,8% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet ökade till 270 miljoner kronor (265), en ökning med 1,9% mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -15 miljoner kronor (5). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 238 miljoner kronor (-247). Värdeförändring på syntetiska optioner var 5 miljoner kronor (0).

"Jag känner mig trygg med den värdering vi gjort och bedömer att värdena, i det nuvarande räntescenariot, har bottnat", kommenterar vd Hans Wallenstam värdeförändringar på fastigheterna.

Resultatet före skatt var 441 miljoner kronor (69).

Resultatet efter skatt blev 333 miljoner kronor (48), en ökning med 593,8% mot föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 0,50 kronor (0,10), vilket innebär en ökning med 400,0% mot föregående år.

Substansvärde per aktie låg på 56,80 kronor (57,60) per den 31 mars. Wallenstams affärsplan är att nå ett substansvärde på 100 kronor per aktie 2030.

"Det är oerhört glädjande att kunna berätta att vi kommer att byggstarta ett nyproduktionsprojekt i Årstaberg, Stockholm, under andra kvartalet. I vår roll som stadsutvecklare både vill vi och har ett ansvar för att bidra med nya hem på en marknad med stor bostadsbrist. Vi har de finansiella muskler som krävs och inte minst har vi en upparbetad, kostnadseffektiv process", kommentgerar Hans Wallenstam i delårsrapporten.

Wallenstam färdigställde i första kvartalet 251 nya lägenheter i två projekt, Kvarter 5 i Kallebäcks terrasser, Göteborg, och Kompositören i Uppsala. Båda projekten är fullt uthyrda.

Wallenstam hade 830 lägenheter under produktion per den 31 mars.

"Förvaltningsresultatet är i paritet med samma kvartal föregående år, trots att våra räntekostnader har ökat med närmare 70 miljoner kronor jämfört med första kvartalet 2023. Vi har jobbat hårt med att effektivisera vår drift, vilket resulterat i att driftnettot ökat med mer än 70 miljoner kronor", kommenterar Hans Wallenstam.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig