Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Calliditas Therapeutics

Analys Calliditas Therapeutics: Möjlig lansering i höst – miljardintäkter i sikte

14 juli 20212 min lästid
Vi återupptar bevakning av läkemedelsbolaget Calliditas Therapeutics. Nefecon närmar sig potentiellt marknadsgodkännande och vi ser stor uppsida i aktien med riktkurs 298 kronor per aktie.

Först med behandling av ovanlig njursjukdom
Calliditas läkemedelskandidat Nefecon ligger främst till för att bli den första sjukdomsmodifierande behandlingen för njursjukdomen IgA-nefropati, vilken är en av de främsta orsakerna till kronisk njursvikt med behov av dialys och eventuell njurtransplantation. Även om IgA-nefropati (IgAN) är en ovanlig sjukdom så är det ett stort lidande för drabbade patienter och stora samhällskostnader som skulle kunna sparas om Nefecon blir godkänd och kommer till marknaden. Nefecon behandlar grundorsaken till IgA-nefropati som framför allt skapas av att antikroppar som skall dirigeras till tarmens slemhinna går in i blodet och orsakar en autoimmun reaktion.

Stort fokus på den viktiga USA-marknaden
Redan under 2019 började Calliditas bygga upp en kommersiell organisation i USA för att på egen hand kommersialisera Nefecon på den amerikanska marknaden. Organisationen verkar så vitt vi kan bedöma besitta gedigen erfarenhet från läkemedelsindustrin och har gjort ett grundligt förarbete inför eventuell lansering av Nefecon under hösten. Styrelsen har även valt att notera bolaget på Nasdaq i USA som ett led i att bygga en marknadsnärvaro inför lanseringen av Nefecon på den amerikanska marknaden. Vi bedömer att ungefär 250 patienter i USA kan få tillgång till Nefecon redan i år och att det skulle kunna generera en försäljning på 11 miljoner dollar under 2021.

Återupptar bevakning med riktkurs 298 kronor
Efter en kraftig kursuppgång i slutet av 2020 – i samband med att positiva fas 3-data för Nefecon redovisades – har Calliditas-aktien tappat omkring 25 procent från toppnivåerna. En orsak till det kan vara att vi fortfarande väntar på data som visar på effekt och säkerhet över längre tid samtidigt som det alltjämt finns en viss osäkerhet kring FDA:s besked i höst, även om sannolikheten för ett marknadsgodkännande är väldigt hög. Även med konservativa antaganden når vi en värdering av hela bolaget på 14,9 miljarder kronor, vilket motsvarar 298 kronor per aktie. Av det värdet står Nefecon för 83 procent. Vår bild är att Calliditas går en högintressant höst till mötes och att investerarna underskattar potentialen i bolagets projekt. Vi återupptar bevakning med riktkurs 298 kronor.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerCALTX
Antal aktier59 580 087
P/s-tal10,13
P/e-tal−23,61
Omsättning/aktie20,26
Vinst/aktie−8,69
BörslistaMid Cap
SektorHealth Care
P/eget kapital36,52
Eget kapital/aktie5,62
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Calliditas Therapeutics

Stor sannolikhet att budet kommer att gå igenom

Teknikbolaget har rusat över 119%

Månadens köpfavorit är återigen småspararfavoriten • Bankerna högt upp på säljsidan