Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Embellence Group

Analys Embellence Group: Svag marknad – fokus på kostnadskontroll

Av Redaktionen
1 augusti 20232 min lästid
Under Q2 2023 minskade Embellence Group omsättningen med 10,5 procent till 169,9 miljoner kronor (189,9). Organisk tillväxt uppgick till -13,7% och positiva valutaeffekter uppgick till 3,2%.

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 18,4 miljoner (24,4), motsvarande en mar­­­ginal på 11 procent (13). Omsättningen i både Norden och övriga världen var svag med -18,5% och -10,7% respektive. Norden ser de negativa effekterna som en konsekvens av stigande räntor och fortsatt hög inflation. Europa var stabilt med endast -1% med ett starkt Schweiz och positiv tillväxt i Storbritannien, Italien och Polen. Däremot stod Frankrike och Tyskland stod för negativ tillväxt.

Svagt 2023 men prognosticerar vinstökning under 2024. Marginal håller tack vare effektiviseringar.
Vi sänker prognoserna för 2023 och 2024 något och ser en fortsatt risk för dämpad utveckling ytterligare några kvartal. Även om svag försäljning påverkat marginalerna negativt hålls dessa på en acceptabel nivå tack vare effektiviseringar och god kostnadskontroll som initierades i slutet av 2022. Skulle efterfrågan försvagas ännu mer kan det inte uteslutas att ytter­ligare åtgärder tas. Ledningens fokus på ökad pre­mium­försäljning och diversifiering, såväl geografiskt som pro­dukt­mässigt har betalat sig i ökad motståndskraft mot den svaga konjunkturen. Det – i kombination med en klart hanter­bar nettoskuldsättning gör att Embellence har goda förutsättningar att hantera ett svagt 2023.

Aktien på låga multiplar – attraktiv uppsida vid vändning
Embellence-aktien handlas återigen under 20 kronor, vilket är samma nivåer som aktien bottnade på hösten 2022. Utan tvekan kommer den närmsta tiden att vara fortsatt utmanande men som noterat ovan har Embellence goda förutsättningar att hantera denna tid i väntan på bättre makroklimat. Nuvarande värderingen anser vi ger möjlighet för den mer långsiktiga investeraren att närmare följa bolaget och utvecklingen då vi bedömer att bolaget kommer att öka sin vinst redan 2024. Om konjunkturen vänder under 2024 är värderingsmultiplarna väldigt attrak­tiva speciellt med ett effektiviserat bolag och ett positivt makroklimat. Analysguiden fortsätter att lyfta blicken och ser en rimlig kurs på ev/ebita ~ 9 respektive p/e ~15 på prognoserna för 2024. Det ger en riktkurs på ca 32 kronor på ett års sikt.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerEMBELL
Antal aktier22 583 877
P/s-tal1,03
P/e-tal19,48
Omsättning/aktie32,79
Vinst/aktie1,74
BörslistaFirst North Premier Stockholm
SektorConsumer Goods & Services
P/eget kapital1,85
Eget kapital/aktie18,37
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Embellence Group

Uppdragsanalys

2024-05-24: Embellence Group uppvisar stark tillväxt under det första kvartalet.

Banken överraskades av stark rapport - skruvar upp vinstprognos

Tidningen: "Fått bra betalt med ett välförtjänt kurslyft"