Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Plejd

Analys Plejd: Nya produktlanseringar förväntas driva tillväxt

22 april 20223 min lästid
Plejd fortsätter växa i hög takt med ständigt förbättrad lönsamhet. Nu ligger fokus på utveckling av nya produkter, som kan presenteras redan under året

Lönsamheten över förväntan
Plejds omsättning uppgick till 99,3 miljoner kronor för årets första kvartal, vilket är en ökning med 33,8% organiskt mot samma kvartal föregående år. Samtliga marknader har utvecklats väl, i synnerhet den norska marknaden där omsättningen växte med 167% till 24,3 miljoner kronor. Trots detta var ändå lönsamhetsförbättringen det som överraskade mest. Plejd fortsätter leverera hög tillväxt med stigande marginaler. För kvartalet kom EBITDA-marginalen in på 28,7% och rörelsemarginalen uppgick till 20%. Ställ detta i jämförelse med våra estimat på 22,6% respektive 17,6%. Rörelseresultatet kom in på 19,85 miljoner kronor vilket var i linje med våra prognoser. Det förklaras av att vi förväntade oss en högre omsättning, 109 miljoner kronor, med lägre lönsamhet. Bolaget är fortsatt skickliga på att manövrera under rådande komponentbrist och i rapporten framgår det att leveransförmågan är fortsatt opåverkad på grund av bra lagernivåer och en produktionsnära process.

Stort fokus på utvecklingsarbete
Plejd fortsätter att kontinuerligt utveckla nya produkter och i årsrapporten som släpptes för några veckor sedan framgår det att bolaget har för närvarande tre nya produktkategorier i olika stadier, varav en förväntas presenteras redan under 2022. Allt enligt bolagets uttalade tillväxtstrategi. Därtill är även en rad produkter anpassade för större och kommersiella fastigheter under utveckling. Då tidigare produkter främst varit inriktade mot privata aktörer, banar dessa nya produkter vägen för ett nytt affärssegment där bolaget själva förväntar sig snabb tillväxt.

Fortsatt potential i aktien
Rapporten kom in något under våra förväntningar vad gäller omsättning, viket gör att försäljningsprognosen för helåret skruvas ned något. Däremot överträffade lönsamheten våra förväntningar och i kombination med uttalandet om en långsiktig rörelsemarginal om 30%, från årsrapporten, justerar vi upp våra estimat för bolagets lönsamhet. Sammantaget räknar vi med en rörelsemarginal strax över 19% 2022, som gradvis stiger till 24% i slutet av vår prognosperiod. I kombination med en tillväxt mellan 25–35% årligen fram till 2024 anser vi att en värderingsmultipel om 25x EV/EBIT är motiverad. Vilket härleder ett motiverat värde om 411 kronor per aktie.

Dela med dig

Aktiedagen Lund – Plejd

Detta är en presentation från Aktiedagen Lund som arrangerades av Aktiespararna Event den 31 januari 2017. Plejd presenteras av vd Babak Esfahani

Nyckeltal

TickerPLEJD
Antal aktier11 178 720
P/s-tal5,54
P/e-tal61,92
Omsättning/aktie45,93
Vinst/aktie4,11
BörslistaSpotlight Next
SektorIndustrials
P/eget kapital6,39
Eget kapital/aktie39,81
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Plejd

Börsveckan har köpråd för sex bolag i den senaste utgåvan

Uppdragsanalys

Rapporten kommer in enligt förväntan och Plejd fortsätter växa under lönsamhet. Nu tillkommer även en ny produktkategori och en tilltagande Europasatsning.

Uppdragsanalys

Plejd kommer återigen med en stark rapport, där rörelseresultatet växte med 235 procent. Vi gör en mindre justering i riktkursen.