Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Plejd

Analys Plejd: Utvecklingen går planenligt

16 augusti 20223 min lästid
Rapporten kommer in enligt förväntan och Plejd fortsätter växa under lönsamhet. Nu tillkommer även en ny produktkategori och en tilltagande Europasatsning.

H2 kommer in enligt förväntningar
Efter att vi stängt böckerna för det första halvåret 2022 kan vi konstatera att omsättningen uppgick till 205,7 mkr, vilket ger en tillväxt om 33,5%. Vi ser en stark utveckling på samtliga marknader. Den norska marknaden speciellt, där redovisas en tillväxt på 116% y/y och Norge blir en alltmer viktig marknad för Plejd. För kvartalet uppgick omsättningen för samtliga marknader till 106,4 mkr, vilket är en ökning med 33,2%.

Plejd fortsätter även att exekvera mot sin strategi som lyder tillväxt under växande lönsamhet. Rörelseresultatet innan avskrivningar, EBITDA, uppgick till 29,9 mkr för det andra kvartalet och marginalen nådde 28,1% (20,6). Inkluderar vi avskrivningar minskar rörelseresultatet till 20,6 mkr (9,9), vilket ger en imponerande marginal om 19,4% (12,5).

Noterbart är att Plejd fortsatt visar sig skickliga på att manövrera under rådande omständigheter som präglas av komponentbrist och inflation. Bolaget bedömer att leveransförmågan är opåverkad men att det framtiden är svårt att bedöma.

Ny produktkategori och tilltagande Europasatsning
I linje med förväntan så presenterar bolaget en ny produktkategori. Plejd har tagit fram en termostat för värmereglering av elburen golvvärme. Produkten är ett bra komplement till rådande produktportfölj och inledningsvis kommer produkten att lanseras på den norska marknaden. Att bredda produktkategorin bedömer vi vara en vital del i bolagets fortsatta tillväxtresa.

Det framgår även att bolaget avser att medverka på Light + Building i Frankfurt 2–6 oktober 2022. Där ska Plejd presentera nya produkter som är speciellt anpassade för den bredare europeiska kundgruppen, nämligen puckar för jalusistyrning. Detta beskrivs som startskottet för en bredare satsning i Europa och tillskottet kommer tillföra smart styrning vilket skapar mervärde för produkten som idag styrs manuellt.

Imponerande exekvering
Sammantaget kom rapporten in i linje med våra estimat och Plejd fortsätter exekvera enligt våra förväntningar. Vi lämnar våra prognoser oförändrade och ser det som ett klart styrketecken att bolaget klarar av att öka tillväxten med fortsatt stigande marginaler, speciellt under rådande klimat och vi anser att mycket talar för bolagets fortsatta tillväxtresa, såväl på befintliga som på nya marknader. Men aktiekursen stack i väg under 2020 och första halvåret under 2021, så trots kurstappet på nästan 30% i år ser aktien fortfarande rätt fullvärderad ut. Ett avkastningskrav på 10% och en målmultipel om 25x ev/ebit på 2024 estimerade rörelseresultat härleder ett motiverat värde om 338 kronor (411). Vilket skulle innebära en potentiell årlig avkastning, CAGR, på 8,75% fram till 2024.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerPLEJD
Antal aktier11 178 720
P/s-tal5,53
P/e-tal61,8
Omsättning/aktie45,93
Vinst/aktie4,11
BörslistaSpotlight Next
SektorIndustrials
P/eget kapital6,38
Eget kapital/aktie39,81
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Plejd

Börsveckan har köpråd för sex bolag i den senaste utgåvan

Uppdragsanalys

Plejd fortsätter växa i hög takt med ständigt förbättrad lönsamhet. Nu ligger fokus på utveckling av nya produkter, som kan presenteras redan under året

Uppdragsanalys

Plejd kommer återigen med en stark rapport, där rörelseresultatet växte med 235 procent. Vi gör en mindre justering i riktkursen.