Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av DevPort

DevPort: Ensiffriga vinstmultiplar i välmående tillväxtbolag

18 augusti 20233 min lästid

Detta är en betald analys på uppdrag av DevPort utförd av Analysguiden

God tillväxt & nya affärer breddar intäktsbasen
DevPort levererade ett stabilt kvartal tillväxtmässigt trots tuffa jämförelsesiffror och ofördelaktiga kalendereffekter. Nettoomsättningen för kvartalet landade på 141 mkr (135), motsvarande en organisk tillväxt om 5%, troligen drivet av prishöjningar. Expansionen av personalstyrkan har stannat av och endast ökat med fem (totalt 529) under de senaste året. Däremot ska kommas ihåg att fjolåret var ett rekordår med mycket högt tryck medan marknaden varit något trögare under H1-23. Analysguiden antar att DevPort anpassat sig efter marknaden och avvaktat, vilket faller väl in med beläggningsgraden som kvarstår på historiskt höga nivåer. Ledningen ser dock indikationer på ett ökat behov hos kunderna under nästkommande halvår, vilket bör innebära att rekryteringsaktiviteter återigen accelereras. Vidare fortsätter DevPort att växa med kunder utanför fordonsindustrin (ex. försvar, energi, elbåtstillverkning) och under kvartalet tecknades även ett leveransavtal med en av de största tågoperatörerna i Sverige. Dessutom förväntas satsningen inom ett nytt område XR (Extended Reality) generera en handfull nya kunder under H2-23.


Färre arbetstimmar slår hårt på lönsamheten

DevPort redovisade ett justerat rörelseresultat om 8,7 mkr (10,4)
motsvarande en rörelsemarginal vid 6,1% (7,6). Det lägre resultatet
förklarades av färre arbetstimmar i relation till Q2-22. Teknikaliteten
slår hårt mot konsultbolagens lönsamhet på grund av att fasta kostnader (ex. admin, kontorsyta och egenanställda med fast lön) inte kan fördelas på lika många arbetstimmar och intjänade kronor. Värt att notera är att både Q3 och Q4 innehåller en arbetsdag mindre än förra året. Positivt framåt är att DevPort fortsätter ta mer betalt för konsulttjänsterna och att denna utveckling förväntas fortsätta. Avslutningsvis lyckas DevPort upprätthålla en historiskt hög beläggningsgrad medan många andra börsnoterade konsultbolag har aviserat fallande siffror. Förklaringen är troligen att DevPort haft öronen nära marknaden och aktivt avvaktat med rekrytering. Rekryteringstakten påverkas förstås också av den allmänna ingenjörsbristen.


Lockande värdering trots kortsiktig osäkerhet
Analysguiden anser fortfarande att DevPorts aktie handlas till för låga
vinstmultiplar jämfört med andra börsnoterade konsultbolag. En rabatt är motiverad givet storleken samt en hög exponering mot en historiskt konjunkturkänslig bransch, men inte av denna rang. Dessutom ska tilläggas att stora investeringar, härledda från rådande elektrifiering, inom fordonsindustri är nödvändiga. Arbetet med att växa med kunder utanför nämnda industri fortskrider och DevPort förväntas nå målet vid 25% från andra sektorer i slutet av 2023 (jämfört med ~20%, 2022). Utvecklingen bör på sikt minska värderingsdiskrepansen mot andra konsultbolag. Analysguiden upprepar motiverat värde vid 40-45 kr, motsvarande 8-9x EV/Ebit 2024p.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerDEVP B
Antal aktier9 837 462
P/s-tal0,63
P/e-tal9,74
Omsättning/aktie54,62
Vinst/aktie3,51
BörslistaFirst North Premier Stockholm
SektorTechnology
P/eget kapital2,7
Eget kapital/aktie12,66
Utdelning/aktie1,5
Direktavkastning4,39

Nyheter och analyser relaterade till DevPort

Uppdragsanalys

2024-05-21: DevPort redovisar det näst bästa kvartalet någonsin.

Uppdragsanalys

2024-02-15: Analysguiden upprepar motiverat värde på drygt 41 SEK, motsvarande 10x EV/EBIT 2024p.

Uppdragsanalys

Lockande värdering i teknikkonsult med skicklig företagsledning.