Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av DevPort

DevPort: Stabil teknikkonsult riggar för tillväxt

Av Analysguiden
15 februari 20243 min lästid
DevPorts försäljning minskade något i Q4 trots prisökningar. Aktien handlas alltjämt till en rabatt mot jämförbara konsultbolag. Motiverat värde upprepas.

Nya uppdrag höjer snittarvodet

DevPort redovisar tre procent lägre försäljning för det fjärde kvartalet 2023. Trots högre snittarvode minskade omsättningen till 143,4 MSEK (148,1). Antalet sysselsatta konsulter minskade och var 20 färre mot förra året. Även sekventiellt mot det tredje kvartalet minskade antalet konsulter med nio. För hela 2023 ökade omsättningen med fyra procent. Marginalmålen överträffades på kvartalet och bolaget har lyckats växa mot nya uppdragsgivare och på andra orter än tidigare. Beroendet av fordonsindustrin fortsätter att minska och inriktningen på elektrifiering har bara börjat bära frukt.


Bolaget har en transparent strategi för investerarrelationer med hög ambition att nå ut till aktiemarknaden. Utöver omfattande kvartalsrapporter gör DevPorts VD, Nils Malmros och CFO, Victor Appelqvist, videopresentationer med efterföljande frågestund för de som är intresserade av DevPort. De här presentationerna finns även tillgängliga på bolagets hemsida.

Höjd utdelningsandel

DevPort redovisade ett rörelseresultat på 13,5 MSEK (16,1) motsvarande en rörelsemarginal om 9,4 procent (10,7). Värt att notera är att kvartalet innehåller en arbetsdag mindre än förra året. Positivt framåt är att DevPort fortsätter ta mer betalt för konsulttjänsterna mot nya branscher och att denna utveckling förväntas fortsätta. DevPort har en nettokassa på 27,7 MSEK och kreditlöfte på 50 MSEK. Soliditeten är en bra bit över målsättningen på 30 procent vilket ger utrymme för expansion när väl konjunkturen bottnar. En urstark balansräkningen och goda framtidsutsikter gör att styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 20 procent. Det motsvarar en utdelningsandel om 43 procent (35).


Lockande värdering med skicklig företagsledning


Analysguiden anser att DevPorts aktie handlas till en för låg vinstmultipel jämfört med andra börsnoterade konsultbolag. En rabatt är motiverad givet storleken samt hög exponering mot en historiskt konjunkturkänslig fordonsindustri.


Företagsledningen har skickligt navigerat en osäker konjunktur och ökat försäljningen under föregående år trots en minskning av antalet sysselsatta. Under kvartalet var affärsområdet Digitala Lösningar störst. Försäljningen ökar per sysselsatt och arbetet med att växa med kunder utanför fordonsindustri fortskrider. DevPort förväntas nå en försäljning om 30 procent från andra branscher i slutet av 2024 och 40 procent om ytterligare några år. När antalet konsulter i DevPort inte längre minskar bör värderingsdiskrepansen minska mot andra konsultbolag. Analysguiden upprepar motiverat värde på drygt 41 SEK, motsvarande tio gånger EV/EBIT 2024p.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerDEVP B
Antal aktier9 837 462
P/s-tal0,63
P/e-tal9,83
Omsättning/aktie54,62
Vinst/aktie3,51
BörslistaFirst North Premier Stockholm
SektorTechnology
P/eget kapital2,72
Eget kapital/aktie12,66
Utdelning/aktie1,5
Direktavkastning4,35

Nyheter och analyser relaterade till DevPort

Uppdragsanalys

2024-05-21: DevPort redovisar det näst bästa kvartalet någonsin.

Uppdragsanalys

Lockande värdering i teknikkonsult med skicklig företagsledning.

Uppdragsanalys

Trots tuffa jämförelsesiffror och ofördelaktiga kalendereffekter växer DevPort 5% i kvartalet. Analysguiden är fortsatt positiva och upprepar motiverat värde vid 40-45 kr.