Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av DevPort

DevPort: Första kvartalet 2024

Av Analysguiden
21 maj 20243 min lästid
DevPort redovisar det näst bästa första kvartal någonsin. Antalet sysselsatta är oförändrat. Bolaget ser ett bättre andra halvår. Vi ser potential i vårt motiverade värde till 41 kronor.

Näst högsta omsättningen i Q1 någonsin

DevPort redovisar en marginell minskning i omsättningen under årets första kvartal. Jämförelsen görs då mot bolagets bästa första kvartal någonsin. Trots lågkonjunktur och en färre arbetsdagar mot föregående år var omsättningen den näst högsta bolaget redovisat under Q1. Rörelsemarginalen var strax under företagets långsiktiga rörelsemarginal. Då ingår uppstartskostnader för ett nytt kontor i Jönköping och förvärv av en mindre konsult i Göteborg. Aktiekursen reagerade positivt på rapporten.

DevPort är ett svenskt teknik- och IT-konsultbolag grundat 2008 med huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor på sex orter i Sverige. Deras verksamhet är indelad i tre affärsområden: Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. DevPort strävar efter att kombinera fördelarna med det mindre bolaget genom att ha en decentraliserad företagsstruktur samtidigt som de utnyttjar resurser och möjligheter som ett större företag kan erbjuda.

Fortsatt tillväxt utanför fordonsindustrin

Trots utmaningar, inklusive påverkan från pandemin, har DevPort fortsatt att växa med en årlig tillväxttakt på cirka 20 procent mellan 2016 och 2023. De verkar primärt inom fordonsindustrin, men strävar efter att diversifiera sin kundbas med en långsiktig målsättning att 40 procent av omsättningen ska komma från andra branscher. För att uppnå detta etablerar de nya kontor där prioriterade kunder finns utanför fordonsindustrin och fokuserar sina säljresurser på att attrahera nya kunder.

De tre affärsområdena har olika drivkrafter och lönsamhetsprofiler. Produktutveckling, trots hög konkurrens, är avgörande för att vara en helhetsleverantör, medan Produktionsutveckling förväntas ha goda utsikter för tillväxt med nya leverantörskedjor då produktion återförs till Europa. Digitala lösningar, drivna av ny teknik som AI och XR, har en högre efterfrågan och därmed högre lönsamhet.

Stark finansiell ställning

Kunder väljer DevPort för deras leveransförmåga, bredd i erbjudanden och förmåga att vara både snabba och flexibla. Finansiellt har DevPort en solid balansräkning med en kassa på cirka 47 MSEK vid slutet av det första kvartalet, vilket ger dem möjlighet att fortsätta investera i tillväxt och ge utdelning till aktieägare.

Vägledning är att det andra kvartalet präglas av pågående lågkonjunktur. Utsikterna är ljusare för andra halvåret med ökat antal kundförfrågningar. DevPort är en attraktiv investering med stabil affärsmodell och bevisad historia av tillväxt, höjd utdelning och potential att växa framgent, särskilt inom sektorer som försvarsindustrin och energisektorn.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerDEVP B
Antal aktier9 837 462
P/s-tal0,64
P/e-tal9,97
Omsättning/aktie54,62
Vinst/aktie3,51
BörslistaFirst North Premier Stockholm
SektorTechnology
P/eget kapital2,76
Eget kapital/aktie12,66
Utdelning/aktie1,5
Direktavkastning4,29

Nyheter och analyser relaterade till DevPort

Uppdragsanalys

2024-02-15: Analysguiden upprepar motiverat värde på drygt 41 SEK, motsvarande 10x EV/EBIT 2024p.

Uppdragsanalys

Lockande värdering i teknikkonsult med skicklig företagsledning.

Uppdragsanalys

Trots tuffa jämförelsesiffror och ofördelaktiga kalendereffekter växer DevPort 5% i kvartalet. Analysguiden är fortsatt positiva och upprepar motiverat värde vid 40-45 kr.