Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av DevPort

DevPort: Stor kurspotential i stabil teknikkonsult

Av Analysguiden
8 november 20233 min lästid
DevPort rapporterar ett stabilt Q3 med tillväxt i såväl försäljning som resultat och kassaflöde. Motiverat värde på aktien ligger i Analysguidens mening 40–50 procent över dagens kurs.

Nya affärer breddar intäktsbasen

DevPort redovisar för årets tredje kvartal en organisk tillväxt på tre procent. Omsättningen ökade till 116,6 MSEK (112,7), trots tuffa jämförelsesiffror och ofördelaktiga kalendereffekter. Det är tvärt emot vad aktiemarknaden förväntade sig efter Volvo Cars stora varsel i maj då DevPort aktien föll från 40 SEK ner till 30 SEK. Marginalmålen överträffas på kvartalet och bolaget har lyckats växa mot nya uppdragsgivare och på andra orter än tidigare. Beroendet av fordonsindustrin fortsätter att minska och inriktningen på elektrifiering har bara börjat bära frukt.

Bolaget har en transparent strategi för investerarrelationer med hög ambition att nå ut till aktiemarknaden. Utöver omfattande kvartalsrapporter gör DevPorts VD, Nils Malmros och CFO, Victor Appelqvist, videopresentationer med efterföljande frågestund för de som är intresserade av DevPort. De här presentationerna finns även tillgängliga på bolagets hemsida (https://www.devport.se/se-devports-informationsmote-om-q3-2023-i-efterhand/).

Ökad omsättning per konsult

DevPort redovisade ett rörelseresultat på 8,7 MSEK (8,2) motsvarande en rörelsemarginal om 7,4 procent (7,3). Värt att notera är att både Q3 och Q4 innehåller en arbetsdag mindre än förra året. Positivt framåt är att DevPort fortsätter ta mer betalt för konsulttjänsterna mot nya branscher och att denna utveckling förväntas fortsätta. God kostnadskontroll under kvartalet trots en arbetsdag mindre än föregående år och en minskning av antalet sysselsatta gav positiv effekt på såväl resultatet som kassaflödet. Balansräkningen är urstark. DevPort har en nettokassa på 32,2 MSEK och kreditlöfte på 50 MSEK. Soliditeten är en bra bit över målsättningen på 30 procent vilket ger utrymme för expansion när väl konjunkturen bottnar.

Lockande värdering med skicklig företagsledning

Analysguiden anser fortfarande att DevPorts aktie handlas till för låga vinstmultiplar jämfört med andra börsnoterade konsultbolag. En rabatt är motiverad givet storleken samt en hög exponering mot en historiskt konjunkturkänslig fordonsindustri. Men inte i den omfattning som vårens varsel i Volvo Cars gav upphov till.

Företagsledningen har skickligt navigerat en osäker konjunktur och ökat försäljningen trots en minskning av antalet sysselsatta. Under kvartalet var affärsområdet Digitala Lösningar störst. Försäljningen ökar per sysselsatt och arbetet med att växa med kunder utanför fordonsindustri fortskrider och DevPort förväntas nå målet vid 25 procent från andra branscher i slutet av 2023 (jämfört med ~20 procent, 2022). Utvecklingen bör på sikt minska värderingsdiskrepansen mot andra konsultbolag. Analysguiden upprepar motiverat värde vid 40–45 SEK, motsvarande 8-9x EV/EBIT 2024p.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerDEVP B
Antal aktier9 837 462
P/s-tal0,63
P/e-tal9,83
Omsättning/aktie54,62
Vinst/aktie3,51
BörslistaFirst North Premier Stockholm
SektorTechnology
P/eget kapital2,72
Eget kapital/aktie12,66
Utdelning/aktie1,5
Direktavkastning4,35

Nyheter och analyser relaterade till DevPort

Uppdragsanalys

2024-05-21: DevPort redovisar det näst bästa kvartalet någonsin.

Uppdragsanalys

2024-02-15: Analysguiden upprepar motiverat värde på drygt 41 SEK, motsvarande 10x EV/EBIT 2024p.

Uppdragsanalys

Trots tuffa jämförelsesiffror och ofördelaktiga kalendereffekter växer DevPort 5% i kvartalet. Analysguiden är fortsatt positiva och upprepar motiverat värde vid 40-45 kr.