Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Embellence Group

Embellence Group: Förbättrad efterfrågan

Av Analysguiden
10 november 20233 min lästid
Bolaget visar god motståndskraft och efterfrågan är bättre än förväntat. Aktien handlas till låga multiplar och uppsidan är attraktiv vid vändning.

Bättre efterfrågan än förväntat

Under Q3 2023 ökade Embellence Group omsättningen med 8,4 procent till 183,2 miljoner kronor (169). Organisk tillväxt uppgick till 4,3% och positiva valutaeffekter uppgick till 4,1%. Det justerade ebita-resultatet uppgick till 26,5 miljoner (23,4), motsvarande en mar­­­ginal på 14,4 procent (13,8). Efterfrågan visade på styrka i den relativt osäkra omvärlden med en tillväxt på i princip alla geografiska marknader och varumärken. Bäst gick det för ”Övriga världen” som ökade sin omsättning med 16,6% följt av Europa som växte 9,5% och Norden med en ökning på 1%. EBITA-marginalen uppgick till 14,4% vilket får anses som bra givet en fortsatt utmanande omvärld.

Svagt första halvår men optimistiska tecken

Vi sänkte prognoserna för 2023 och 2024 något efter bolagets förra kvartalsrapport då utsikterna såg relativt mörka ut. Bolagets tredje kvartal visade på mer styrka än förmodat och som en konsekvens av detta ökar vi vår helårsprognos för 2023 och 2024. Tack vare bolagets effektiviseringar och kostnadskontroll ser vi att en ökad försäljning kommer få en god effekt på nettoresultatet.

Ledningens fokus på ökad pre­mium­försäljning och diversifiering, såväl geografiskt som pro­dukt­mässigt har betalat sig i ökad motståndskraft mot den svaga konjunkturen. Det i kombination med en klart hanter­bar nettoskuldsättning gör att Embellence har goda förutsättningar att hantera ett svagt 2023.

Attraktiv uppsida i välskött bolag vid vändning

Efter en tuff höst för många småbolag handlas aktien på samma nivåer som aktien bottnade på hösten 2022. Utan tvekan finns det fortsatta risker framöver givet den makroekonomiska situationen men Embellence har med sin rapport visat att man är motståndskraftig och klarar att leverera hälsosamma marginaler trots detta. Detta visar att man har ett välskött bolag. Den nuvarande värderingen anser vi ger god risk/reward för den mer långsiktiga investeraren att följa bolaget och utvecklingen då vi bedömer att man kommer att öka sin vinst redan 2024. Om försäljningstrenden vänder mer definitivt under 2024 är värderingsmultiplarna väldigt attrak­tiva speciellt med ett effektiviserat bolag och ett positivt makroklimat. Analysguiden fortsätter att lyfta blicken och ser en rimlig värdering på ca p/e 10–12 på prognoserna för 2024. Det ger en värderingsnivå på ca 26–31 kronor på ett års sikt.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerEMBELL
Antal aktier22 583 877
P/s-tal1,02
P/e-tal19,31
Omsättning/aktie32,79
Vinst/aktie1,74
BörslistaFirst North Premier Stockholm
SektorConsumer Goods & Services
P/eget kapital1,83
Eget kapital/aktie18,37
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Embellence Group

Uppdragsanalys

2024-05-24: Embellence Group uppvisar stark tillväxt under det första kvartalet.

Banken överraskades av stark rapport - skruvar upp vinstprognos

Tidningen: "Fått bra betalt med ett välförtjänt kurslyft"