Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Fastpartner

Fastpartner: Kort räntebindning kan ge fördel vid räntesänkning

Av Analysguiden
5 mars 20242 min lästid
Med en korträntebindning kan botten för resultatet vara nått. Aktien handlas till en betydande rabatt mot det långsiktiga substansvärdet och Analysguiden höjer motiverat värdet ill 80 kronor.

Q4 trolig botten för resultat och värdeförändringar

Under Q4 ökade hyresintäkterna med 10,5% till 554,9 mkr, och driftnettot steg med 6,5% till 362,2 mkr. Överskottsgraden sjönk dock till 65,3% från 67,7% under samma period föregående år. Förvaltningsresultatet föll med 37% till 112,4 mkr på grund av högre marknadsräntor. Värdeförändringar i fastighetsbeståndet var ‑955 mkr under Q4 jämfört med -1 760 mkr under Q4 2022. Från bolagets sida tror man Q4 var botten för förvaltningsresultat och negativa värdeförändringar, givet de korta räntebindningstider man arbetar med. Vid slutet av 2023 var Fastpartners långsiktiga substansvärde per aktie (NRV) 95,10 kr att jämföra med 106,70 kr vid slutet av 2022.

Resultatet påverkas avsevärt av ränteförändringar

Den räntebärande nettoskulden var 15,8 mdkr vid årsskiftet, motsvarande 47% av fastighetsportföljens marknadsvärde. Genomsnittsräntan på alla lån är 4,8%. Fastpartners känslighet för ränteförändringar är betydande, och framtida justeringar av centralbankernas räntor kommer att påverka bolagets resultat. En sänkning Riksbankens ränta skulle positivt påverka resultatet med ca 40 mkr per varje sänkning med 25 baspunkter. Under 2023 fokuserade bolaget på att stärka sin finansiella stabilitet och upprätthåller likviditet för att hantera alla skuldförfall under de kommande 24 månaderna

Tydlig rabatt mot substansvärde på 95 kr

Fastpartner äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrköping och Gävle. Det rullande årliga förvaltningsresultatet ligger idag på ca 740 mkr och Fastpartner står fast vid målet att nå 1,1 mdkr till år 2025. För närvarande handlas bolagets aktie till en betydande rabatt mot det långsiktiga substansvärdet 95,10 kr per stamaktie. Vi höjer vår riktkurs till 80 kr (tidigare 72), motsvarande en rabatt på 16% mot det rapporterade substansvärdet, i linje med hur ett urval andra noterade fastighetsbolag för närvarande värderas.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerFPAR A
Antal aktier183 233 636
P/s-tal6
P/e-tal−8,29
Omsättning/aktie12,08
Vinst/aktie−8,75
BörslistaLarge Cap
SektorReal Estate
P/eget kapital0,91
Eget kapital/aktie79,92
Utdelning/aktie1
Direktavkastning1,38

Nyheter och analyser relaterade till Fastpartner

Uppdragsanalys

2024-04-26: Hyresmarknaden förbättras. Det gynnar Fastpartner och motiverat värde höjs.

Nya köprekommendationer - riktkurserna dras upp för en mängd bolag

Uppdragsanalys

Fastighetsbolaget handlas till en markant rabatt. Motiverat värde sätts vid 72 kronor.